preinscripcio 2020-2021

DEL 13 AL 22 DE MAIG

Període de preinscripció

 

 

Termini per presentar la sol·licitud: del 13 al 22 de maig de 2020.

Es podrà fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 de maig.

AVÍS IMPORTANT: Enguany, les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica i s’han d’enviar per correu electrònic al centre triat en 1a opció juntament amb una còpia de la documentació escanejada o fotografiada.

Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, del 19 al 22 de maig es podrà fer de forma presencial amb cita prèvia només per a aquells casos extraordinaris en què les famílies no pugueu fer els tràmits de manera no presencial.

Per més informació:

 • Informació general matriculació i preinscripció: clic aquí
 • El telèfon de l’escola per si necessiteu suport telefònic es: 620484173. Horari de 9 a 13 i de 15 a 17 h de dilluns a divendres.
 • El mail de l’escola: a8014358@xtec.cat
 • Per mitjà del xat que trobareu al peu de la pàgina principal d’aquesta web.

El Consorci de Barcelona ha posat en marxa una sèrie de mesures addicionals per donar suport a les famílies perquè puguin fer bé la preinscripció:

 • Oficines de suport a la preinscripció: s’han habilitat vuit punts d’atenció ciutadana adreçats prioritàriament a les famílies que no disposin de mitjans telemàtics, de connexió a Internet o tinguin altres impediments. Un equip de professionals ajudarà a les famílies a fer el procediment telemàtic de la preinscripció.
  Nou Barris
  Oficina d’atenció ciutadana Zona Nord:
  C/ Costabona,3-5
  Seu del districte:
  Pl. Major de Nou Barris, 1

Del 13 al 19 atendran preferiblement a les famílies en situació de vulnerabilitat,  les que formen part del Pla de xoc contra la segregació escolar i la igualtat d’oportunitats i les que tenen alumnat amb Necessitats Educatives Específiques. Les famílies de P3 rebran una comunicació personalitzada via SMS, o un correu electrònic si estan en escoles bressols municipals, en la que se’ls explicarà els serveis de suport que se’ls ofereix. Del 19 al 22 de maig s’atendrà a totes les famílies que s’hi adrecin.

Aquest servei d’atenció ciutadana, funcionarà únicament amb cita prèvia trucant al telèfon: 935511000. L’horari d’atenció a les famílies serà de 9.00 h a 13.30 h.

 • Servei d’assistència telefònica: han reforçat la centraleta del Consorci d’Educació per garantir que en el cas de dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la  preinscripció, totes les famílies puguin rebre suport telefònic trucant al telèfon: 935511000, de 9.00 h a 13.30 h.

Aquest servei d’atenció telefònica, compta amb el suport del servei de teletraducció, que pot atendre en cinquanta-dos idiomes en temps real, a través del telèfon mòbil o fix. Són converses a tres (operador, família i traductor, sovint nadiu) i es garanteix la confidencialitat.

 • Informació a la web del Consorci d’Educació: han adaptat el vídeo tutorial (en català i castellà) amb la informació, pas a pas, de com realitzar el procés de preinscripció en la situació actual. També s’ha creat un document on s’expliquen les novetats del procés i es clarifiquen possibles dubtes.De forma continuada, es farà difusió de tota la informació sobre el procés de preinscripció i d’aquestes mesures de suport a través de la web i de les xarxes socials del Consorci d’Educació.

Com fer la tramitació telemàtica

 1. Podeu fer la preinscripció telemàtica des de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa (ordinador, tauleta, mòbil…).
 2. Ompliu el formulari que trobareu a preinscripcio.gencat.cat. Properament hi haurà disponible un vídeo que on s’explica com omplir-lo.
 3. Un cop emplenat el formulari, reviseu les dades i premeu el botó “enviar”. Automàticament, les dades s’enviaran i es crearà un document digital de resguard en format PDF que cal que guardeu al dispositiu (ordinador, tauleta, mòbil…).
 4. Feu una foto amb el mòbil o escanegeu tota la documentació general o específica que necessiteu en funció dels criteris que hagueu indicat al formulari.
 5. Atenció: si l’adreça del DNI no coincideix amb la que feu constar a la preinscripció, cal especificar-ho en el correu electrònic que envieu amb la documentació i el resguard de la sol·licitud de preinscripció. L’adreça que feu constar es verificarà d’ofici sense necessitat d’aportar el volant de padró.
 6. Envieu en un correu electrònic el document de resguard i tota la documentació en format digital (fotografies o arxius escanejats) a l’adreça electrònica del centre educatiu que heu indicat en primera opció.
 7. Assegureu-vos que l’adreça electrònica del centre és l’oficial i que rebeu confirmació de recepció.

Important: les sol·licituds de preinscripció que es facin fora del termini perdran tots els punts i els drets preferència i podrien quedar fora del procés ordinari d’escolarització.

Cita prèvia

Per demanar cita prèvia s’haurà d’enviar un mail a: a8014358@xtec.cat o enviar un WhatsApp al número: 620484173, o bé contactar per mitjà del xat.

Preinscripció presencial amb seguretat

Per a les famílies que hagueu de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, podreu obtenir a la web de l’escola la informació necessària per dur el tràmit amb total garantia de salut i seguretat.

 • Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
 • S’ha de portar la documentació necessària per a la preinscripció, original i fotocopia que es quedarà en el centre i el full de preinscripció degudament emplenat.
 • Portar un bolígraf per si el necessiteu per escriure.
 • S’ha de portar mascareta i guants.
 • En cas d’haver cua s’haurà de respectar el torn i fer cua al carrer tenint en compte sempre la distància de seguretat.
 • No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, podeu autoritzar per escrit
  a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Documentació identificativa

Sol·licitud de preinscripció només per a casos excepcionals:

 

 

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

 • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i còpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Establiment del barem en els criteris de prioritat

 • Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
 • Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

Cal tenir en compte que:

 • Omplir la sol·licitud amb totes les dades demanades i indicar per ordre de preferència els centres on es voldria escolaritzar a l’infant, fins un màxim de 10.
 • Una única sol·licitud per alumne, presentar una nova sol•licitud passat el període de preinscripció suposa perdre tots els punts obtinguts en la baremació
 • Cal fer constar l’identificador de l’alumne del Registre d’alumnes  (RALC).  Els nens/nenes que es preinscriuen a P3 o que són nous en el sistema educatiu de Catalunya encara no en tenen.
 • Presentar la sol·licitud amb la documentació acreditativa al centre demanat en primera opció en el termini establert. També es pot presentar a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació o a les Oficines d’Atenció al Ciutadà.
 • És molt important indicar a la sol·licitud el màxim de centres desitjables, per tal d’augmentar les possibilitats d’obtenir plaça en algun dels centres escollits.
 • El camp de l’adreça de correu electrònic s’aconsella omplir-lo per poder rebre el missatge amb el codi de la sol·licitud de preinscripció. Si no s’ha indicat cap adreça de correu es pot demanar el codi de la sol·licitud al centre demanat en primer lloc.
 • El codi de sol·licitud (i el número del DNI, NIE o passaport d’un dels tutors) són necessaris per consultar per Internet els resultats de la preinscripció (puntuació provisional, puntuació un cop resoltes les reclamacions, ordre definitiu i plaça assignada).

Resultats de la preinscripció

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a Catalunya i els llistats al web de l’escola. Al taulell d’anuncis de fora de l’escola també es publicaran les llistes amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.

Període de matriculació

Pel que fa a la formalització de la matrícula, enviarem un mail a cada família i, en el cas de voler formalitzar la matricula, haurà de contestar i reenviar la documentació necessària per la mateixa via.

En el cas del primer cicle d’educació infantil la formalització de la matrícula serà entre el 17 i el 23 de juny.

Si hi ha alguna modificació, actualitzarem la informació i avisarem a les famílies preinscrites.