Els nostres trets diferencials

Promovem la formació de persones competents, amb capacitat de relació, crítiques i amb implicació social ambiental l'entorn, mitjançant un aprenentatge dinàmic i útil per a la vida.

  • Anglès (1/3 jornada, des de P1)
  • Francès (com a 2a llengua estrangera al nivell d’ESO)
  • Alemany (P3, P4 i P5)
– Experimentació científica
– Competència digital
– Oratòria
– Filosofia 3/18
– Escacs
– Projectes lectors
– Robòtica
– Educació del cos
– Orientació i seguiment individualitzat i grupal
– Taller d’emocions
– Música, dansa i art
– Tècniques d’aprenentatge
– Projectes de vida social
– Apadrinaments als més petits
– Càrrecs i tasques de responsabilitat
– Escola verda