En nom de les escoles Petit Aloma i Aloma, us vull donar la benvinguda a aquesta web. Si no pertanys a la nostra comunitat educativa, espero que aquest passeig, et serveixi per introduir-te al nostre grup d’escoles i conèixer millor la nostra tasca d’ensenyament i transmissió de valors.

El nostre grup d’escoles, estan ubicades als carrers Torrent de Can Piquer i Santapau, des de l’any 1.965 i som reconegudes al nostre barri i a l’entorn, com a centres de qualitat amb un elevat èxit acadèmic. La nostra tasca fonamental és promoure la formació integral dels alumnes, segons l’estil del seu fundador. Volem fer realitat la màxima del centre: “formar bons i honrats ciutadans, preparats pels reptes de la seva societat i compromesos amb el Planeta”.

Pretenem que els nostres alumnes, creixin en un ambient de seguretat, respecte i alegria i que el seu esforç i constància, siguin reconeguts. Els oferim sortides culturals, possibilitat d’intercanvis amb alumnes d’altres països, tallers amb altres centres… Tot per a aconseguir el que Albert Einstein va definir perfectament:
“Si vols resultats diferents no facis cada dia el mateix”

Comptem amb un grup de docents que treballen en un ambient excel·lent, que intenten, amb la seva experiència, alta qualificació, compromís i disponibilitat, assegurar un alt nivell de recolzament a l’alumnat. Està compost per mestres i professors en reciclatge permanent, capaços de transmetre els coneixements i creant la necessitat de la recerca de respostes.

A Petit Aloma i Aloma, creiem en una relació estreta entre les famílies i l’escola. Animem als pares i mares a acudir al centre per a reunir-se amb els educadors i educadores i parlar sobre el desenvolupament acadèmic i/o personal dels seus fills i filles, quan ho creguin convenient i necessari. És el nostre desig que els pares vegin en el nostre projecte educatiu el reflex del seu projecte de família. Que lluitin amb nosaltres per tot el que creuen fonamental vers l’educació i formació dels seus fills.

Els nostres èxits acadèmics, queden reflectits en els excel·lents resultats dels nostres alumnes a les proves externes, en tant i en quant que el fracàs escolar és molt reduït gràcies al sistema de recolzament i proximitat establert amb l’alumnat.

Desitjo que tant aquestes línies i la visita per la nostra web, us ajudin a percebre l’entusiasme del nostre centre i, en qualsevol cas, us convido a apropar-vos a l’escola per tal de conèixer-nos en persona.

Rebeu una salutació molt cordial.

Gemma Almuzara