93-408-76-25

Els valors que potenciem van lligats directament amb l’autonomia que volem que els alumnes aconsegueixin en acabar la formació al nostre grup d’escoles.

Destaquem els següent, entre d’altres:

– Inculcar el sentit de la responsabilitat. Els alumnes han de desenvolupar la capacitat d’assumir la pròpia tasca i de preveure els resultats, tant positius com negatius, de les seves actuacions al llarg de la seva vida.

– Valorar l’esforç personal i l’autoexigència. Fer entendre als alumnes que la feina ben feta, s’aconsegueix amb el màxim de dedicació.

– Fomentar el respecte a un mateix i als que l’envolten, inculcant bons hàbits de salut física i psíquica, promovent hàbits saludables en tots els àmbits.

– Desenvolupar en els alumnes l’establiment de relacions interpersonals positives. Ensenyar-los a ser empàtics i tolerants, amb capacitat d’escoltar i respectar els altres, fins i tot quan no es comparteixen les opinions.

– Transmetre en totes les nostres actuacions les directrius encaminades a que els alumnes aconsegueixin “saber estar” en cada moment i situació de la seva vida.

– Treballar la formació de la persona, per tal que els nostres alumnes adquireixin la capacitat de pensar, de descobrir la raó, la veritat i el valor de la família i els hàbits tals com la puntualitat, la higiene, la disciplina, la convivència, la solidaritat, complementant la seva formació amb l’Educació per a la Salut , l’Educació Viària, l’Educació pel Consum i Educació Mediambiental.

Des del 1966 al món de l'educació
Des de les 16 setmanes als 16 anys
Continuitat dels estudis posteriors a Santapau-Pifma
Objectiu: respectar totes les ideologies i creences
Treballem les capatitats intel.lectuals morals estètiques i personals
Ambient de treball responsable
Treball conjunt amb els pares
Disposem de gabinet psicopedagogic amb psicolegs pedagogs i logopedes

La nostra tasca fonamental

És l’educació integral dels nostres alumnes. Desenvolupem els recursos personals de cadascun d’ells per tal que siguin persones autònomes, competents en la seva vida futura, responsables i, sobre tot, felices.

Perseguim dues tasques bàsiques: La formació i la instrucció.

La formació en valors tals com, l’esforç, la col·laboració, la responsabilitat, la solidaritat, la prudència, l’amistat, el respecte als demés i a un mateix, etc.

La instrucció. L’adquisició de coneixements apropiats a l’edat i a l’evolució madurativa de cada nena i nena.

És fonamental que els alumnes adquireixin coneixements per tal de ser capaços de resoldre problemes de la vida quotidiana, així com l’assoliment d’actituds i hàbits que preparen els alumnes per viure en la societat de forma activa, lliure i participativa.