EN PROGRÉS.
Preparant auques per conmemorar dues grans dates internacionals del mÊs de gener: DENIP (dia escolar de la no violència i la pau) i LES DONES I LES NENES A LA CIÈNCIA. I Ês que les auques són les mares dels actuals còmics, això sí, amb unes característiques molt concretes.

This slideshow requires JavaScript.

0 Likes
201 Views

Comments are closed.