EL JOC LLIURE!
El joc permet als nens i nenes interaccionat amb els altres i amb l’entorn, a més de poder explorar espais i materials.
És en aquests moments de joc, que es donen als patis, quan es potencia la creativitat i imaginació. En aquestes estones no diem a les nenes i nens què han de fer, de forma que no necessiten respondre a les nostres expectatives. Deixar-los fer implica prendre decisions i triar entre el que els hi agrada i no.
No hem d’oblidar que el joc és un dret fonamental dels nostres nens i nenes i els adults estem obligats a preservar-lo.
“Res potencia més la ment d’un nen-nena com jugar” Dr. Stuart Brown
0 Likes
725 Views

Comments are closed.