El gust per la lectura. Un dels objectius principals de la nostra Escola.
Llegir, en silenci, sense presa però amb objectius marcats.

This slideshow requires JavaScript.

0 Likes
392 Views

Comments are closed.