Implantació al llar del Curs 2013-2014

Aloma school. A sustainable school.

Fes de la teva escola un lloc eficient i sostenible en l’energia.

OBJECTIU:

  • Conscienciar i implicar als alumnes, els professors i les famílies en la cura del medi ambient a través d’activitats educatives que promoguin l’estalvi energètic, i els resultats favorables de les quals, es percebin en el dia a dia de l’Escola i de la llar.

 

ACTIVITATS:

1.- Concursos de redacció promoguts pels professors de llengües amb el tema “Protegeix el teu entorn. Cuida el medi ambient”, dirigits als alumnes de CM i CS de Primària i ESO.

2.- “Contacontes” a les aules, dirigits als alumnes d’educació infantil i CI de primària, amb el tema “CUIDEM EL MEDI AMBIENT. JO TAMBÉ RECICLO I ESTAVIO ENERGIA” amb la col·laboració d’editorials, professors, alumnes grans i familiars.

3.- Taller de reciclatge “CONSTRUÏM AMB LA BROSSA” pels alumnes d’educació infantil i CI de Primària.

4.- Exposició sobre “L’ÚS SOSTENIBLE I EFICIENT DE L’ENERGIA”, que promoguda i coordinada pel professorat d’educació artística i tecnologia de tots els nivell educatius del centre, s’obrirà al públic  per a mostrar els treballs que els alumnes realitzaran al llarg del curs, relacionats amb el tema.

5.- Engegada de la iniciativa de conscienciació sobre l’estalvi energètic denominada “L’APAGADA DIÀRIA”, que consistirà en apagar a la última hora de classe del matí, tots els llums i equips elèctrics de l’escola que no siguin imprescindibles per al desenvolupament normal de les activitats, amb la finalitat de sensibilitzar a la comunitat educativa de la importància d’estalviar i fer un ús eficient de l’energia, evitant innecessàriament, tenir llums enceses i finestres obertes a les aules, durant la jornada lectiva i a les seves llars.

6.- Creació a les aules de les “BRIGADES DE NETEJA” i reciclatge, formades per un voluntariat d’alumnes en els diferents nivell que, sota la coordinació dels tutors, promoguin entre els seus companys activitats de cura responsable i reciclatge a les aules, per animar-los a gaudir de l’entorn net i sostenible.

7.- Realització d’una eco-auditoria periòdica,  que respongui a criteris objectius, i serveixi per mesurar el rendiment de les diferents accions desenvolupades, en favor del medi ambient i l’eficiència energètica.

8.- Es programarà un cicle de conferències pels alumnes dels diferents nivells, impartides per professionals i especialistes en la matèria mediambiental i energètica (preferible mares i pares).

9.- Visites educatives a llocs o museus energètics pels alumnes en els diferents nivells.

0 Likes
497 Views

Comments are closed.