Anomenem residus, col·loquialment, a aquells productes que ja hem utilitzat i han deixat de tenir valor per a nosaltres. En molts casos, els residus contenen materials valuosos que poden ser recuperats i reciclats. El reciclatge s’ha convertit en una necessitat mediambiental atès que avui dia generem una gran quantitat d’aquests residus i reciclar és utilitzar novament un material.

Materials que es poden reciclar

El materials reciclables, entre d’altres, són els següents:

  •  Paper i cartró: S’obté dels arbres, per això, el reciclat del paper evitarà que es tallin i talin molts arbres.
  •  Ferralla i metall: Són el llautó (es pot trobar en material de fontaneria com per exemple en les aixetes de l’aigüera), el plom (es pot trobar en material de fontaneria com per exemple, les canonades d’una casa), el coure (es pot trobar en els cables elèctrics d’una casa), l’estany (solen utilitzar-lo els lampistes per a soldar) i l’alumini (se sol utilitzar en les finestres de les cases).
  • Piles i bateries: Moltes piles contenen metalls molt tòxics i perillosos per al medi ambient, per tant, és tan important saber que les piles gastades que no són recargables s’han de tirar als contenidors especials que existeixen per a la recollida d’aquests productes en comerços, establiments, en les zones urbanes o en els punts verds. 
  • Plàstics: Amb el reciclatge de plàstics es redueixen residus disminuint el seu impacte i influència en l’ambient.
  • Vidres: El reciclat de vidres estalvia energia ja que aquest sempre es pot reciclar. Per a la seva recollida es requereix eliminar del vidre objectes tals com taps, filferros, etiquetes…, etc
  • Materials tèxtils: El més estès consisteix a reutilitzar aquests teixits en rastells de caràcter benèfic o en botigues o en contenidors especials on es pot recollir roba i sabates com en les botigues de roba de segona mà. Aquesta última és una forma de reciclar la roba encara que no pas per cap tractament específic de reciclat, sinó que passen d’unes mans a unes altres.

botellasQUÈ HEM DE FER

S’ha de presentar un objecte, ja sigui una joguina, un instrument musical, un quadre… fet amb materials de reciclatge. També es pot utilitzar més d’un material en el mateix treball (la creativitat serà l’eina més important d’aquest projecte).

Vivim en un món que intenta ser el més sostenible possible i hem d’ensenyar els nostres nens i nenes a utilitzar els diferents recursos que tenen al seu abast, sense generar despeses. Barcelona, com a ciutat, a l’Agenda 21 de la ciutat té plantejat diferents reptes encaminats a ser una ciutat sostenible, ciutat del s. XXI, i els nostres alumnes també són alumnes del s.XXI.

Els nens i nenes de 2n de C. Inicial hauran de presentar el seu treball el dia 10 de març com a data límit (si el teniu abans el podeu anar entregant), juntament amb una breu explicació del procés de la seva creació i  il.lustrat amb fotos dels diferents moments d’el.laboració (de 3 a 5 imatges) en una cartolina DIN-A3.

Si teniu cap dubte, podeu consultar-me el dia 10 de febrer,  a les 17h.

Salutacions.

 

Carmen López Ovalle

2 Likes
1352 Views

Comments are closed.