Durant 5 setmanes els alumnes de l”ESO han participat en un concurs de càlcul mental, El Tour de Mates. Han conegut estratègies de càlcul que no coneixien i han millorat la seva rapidesa de càlcul.  

Read More

Els alumnes d’ESO han participat durant 5 setmanas en un concurs de càlcul mental, “El Tour de les Mates”, on han calculat sumes i restes, multiplicacions i divisions, simplificació de fraccions i descomposició de factors. Una experiència molt “calculada” per aquesta etapa. @el_tour_de_mates

Read More

2n. d’ESO. International Women’s Day. Investigación sobre las mujeres científicas a lo largo de la historia para la asignatura de Science. 3 ESO. Día internacional de la mujer. Fotografías de eventos en los que la mujer participa activamente por vez primera. Trabajo para la asignatura de valores.

Read More

We would like to recognize the hard work in Academia International Studies of two students of our school:Mario Ruiz I Enrique Giménez. You have shown so much effort and progress. We are very proud of you!!! Keep up the good work Volem reconèixer el treball i l’esforç de dos alumnes de l’escola en el curs […]

Read More