“The Digestive System”
In Science class we have created a model and a presentation to work on the digestive system, recognizing each of its parts and the functions it has so that digestion can be carried out. In addition, many of us have worked with recycled materials, so we also take care of the ecosystem.
“El sistema digestiu”
A classe de Ciències hem creat una maqueta i una presentació per treballar l’aparell digestiu, reconeixent cadascuna de les parts i les funcions que té perquè es pugui fer la digestió. A més, molts de nosaltres hem treballat amb materials reciclats, per això també cuidem l’ecosistema.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

0 Likes
315 Views

Comments are closed.