Seguim amb la formació contínua per tal de millorar la qualitat educativa de les nostres aules.
Potenciar el treball cooperatiu a partir de l’autonomia i el procés natural de l’aprenentatge del nen-a, i que permet al mestre fer una observació precisa de l’alumne-a, són alguns dels aspectes més destacables dels nous projectes de l’Escola. Aquest any, les innovacions s’han produït a matemàtiques i llengua, atès que al nostre projecte educatiu recollim aquestes premisses: pensem que comunicar-se és el principal objectiu de l’àrea de Llengua i que les Matemàtiques han d’aprofitar les estratègies d’aprenentatge dels alumnes, basant-se en els jocs i l’assaig-error.

0 Likes
500 Views

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.