FORMACIÓ = QUALITAT.
Participació de l’Equip Directiu en una altra jornada de convivència als centres educatius.
L’activitat formativa s’ha centrat en els protocols d’actuació davant l’assetjament entre iguals.
Cada vegada més, els equips de mestres necessiten eines i programes de prevenció i actuació davant de conflictes entre iguals. La formació és l’únic instrument que ens permet poder millorar.

0 Likes
460 Views

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.