La motricitat fina és una part essencial del desenvolupament dels infants, implica una coordinació óculo-manual i concentració. A poc a poc el seu domini serà fonamental per a la adquisició de determinades habilitats i aprenentatges posteriors com la escriptura.

This slideshow requires JavaScript.

0 Likes
245 Views

Comments are closed.