Pràctiques de laboratori a 2n. d’ESO.
Separació de mescles: mescles homogènies, heterogènies, imantació, cristal.lització, decantació i cromatografia.

This slideshow requires JavaScript.

0 Likes
440 Views

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.