La prova de quart d’ESO avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d’haver adquirit en competència comunicativa lingüística i en competència matemàtica. Aquesta prova externa, que elabora i organitza el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per als alumnes, les famílies i els centres i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català.

 

thumbnail-of-PROVES 4t ESO

0 Likes
501 Views

Comments are closed.