93-408-76-25

Activitats Extraescolars

Anglès amb preparació als exàmens oficials per a primària i ESO

 

Primer torn: per als nens, nenes i alumnes més matiners (dins del servei d’acollida a la franja horària de 7 a 9, de dilluns a divendres.)

Torn de migdia: de 14 a 14:45 h. Dos dies a la setmana. A concretar.
Segon torn: de 17 a 18 h. , fora de l’horari escolar. Dilluns, Dimecres i Dijous.

Last year we did the Cambridge exams and we obtained excellent results: 14 students out of 15 got the First Certificate of Starters and Movers.
L’any passat vam realitzar els exàmens de Cambridge i vam obtenir excel·lents resultats: 14 estudiantes de 15 van aconseguir el First Certificate de Starters i Movers.

DESCRIPCIÓ

Preparació d’exàmens oficials Cambridge i reforç d’àrees dins del nostre projecte Multilingüe tant a Primària com a l’ESO.
El nostre objectiu principal és preparar als alumnes dins de l’activitat extraescolar d’Anglès, per a l’examen d’anglès oficial nacionals i internacionals (Cambridge ESOL, etc.).
Comptem amb l’experiència dels nostres professors, titulats i capacitats per organitzar i desenvolupar programes formatius de preparació i immersió lingüística, conjuntament amb professors nadius.
Posem a la seva disposició els cursos, l’experiència i els resultats d’un mètodes de treball innovador i eficaç, amb la finalitat d’ajudar als alumnes a reforçar i potenciar l’aprenentatge dels idiomes, dins del nostre Projecte Educatiu, respectant al màxim el caràcter propi del Centre.
Els nostre professorat coneix perfectament les proves de certificacions oficials a les quals podran optar els nostres alumnes: proves de Certificacions de l’Escola Oficial d’Idiomes i exàmens de la Universitat de Cambridge.

METODOLOGIA

1.- Formació de grup homogenis en quant al nivell i objectius d’aprenentatge. El nivell inicial es determina amb un test de nivell.
2.- Mètode de preparació: s’utilitzen materials oficials i originals de la Universitat de Cambridge.
3.- Realització de simulacres d’examen (recreant les condicions dels exàmens reals).

MODALITATS D’EXAMEN

· Certificats de Llengua Anglesa YLE (Young Learners English Tests), A1 del MCER.
· Certificats de Llengua Anglesa KET (Key English Test) i KET FS, A2 del MCER.
· Certificats de Llengua Anglesa PET (Preliminary English Test) i PET FS, B1 del MCER.
· Certificats de Llengua Anglesa FCE (First Certificate in English) i FCE FS, B2 del MCER.
· Certificats de Llengua Anglesa CAE (Certificate in Advanced English), C1 del MCER.
· Certificats Llengua Anglesa CPE (Certificate of Proficiency in English), C2 del MCER.
· Teaching Knowledge Test TKT , certificats per a professors.
· Bussiness English Certificates BEC, B1 , B2, y C1 del MCER.

Sol·licitud d´activitat extraescolar

Anima't a estudiar

ESTUDI DIRIGIT A PRIMÀRIA
Primer torn: per als nens i nenes més matiners (dins del servei d’acollida a la franja horària de 7 a 9, de dilluns a divendres)
Segon torn: de 17 a 18’15 h, de dilluns a dijous.
DESCRIPCIÓ: 

Prova, experimenta, gaudeix i aprèn.
L’estudi dirigit permet orientar a l’alumne per tal que pugui aprofitar totes les seves capacitats personals de la manera més efectiva, adequant-les a l’estudi i aprenentatge de cadascuna de les matèries.
OBJECTIUS: 
• Aportar als alumnes d’instruments que els permetin desenvolupar autonomia i hàbits d’estudi per a treure el màxim rendiment possible al seu esforç. És fonamental dur a terme aquesta tasca en un ambient d’ordre i silenci, en definitiva, sense altres eines que els puguin distreure tals com la família, ordinadors, telèfons mòbils. En definitiva “poder estudiar”.
• Desenvolupar les actituds, pensaments i eines necessàries, que permetin millorar la seva motivació, autonomia, constància i responsabilitat vers als estudis. Això redundarà en “voler estudiar”.
• Facilitar eines adients per a millorar el rendiment del seu treball: habilitats de planificació, tècniques d’anàlisi i síntesi d’informació, memorització, autoavaluació, exàmens, planificació diària dels continguts a estudiar, planificació setmanal de l’estudi, marcant a alumne/a , els objectius assequibles per a millorar. Marcar un control diari del pla d’estudi, “saber estudiar”.
METODOLOGIA I FUNCIONAMENT DE L’ESTUDI DIRIGIT: 
– Professors amb experiència en el món de l’educació, experts en processos d’aprenentatge per a que els alumnes aprenguin a estudiar de forma autònoma.
– Grups reduïts.
– Ensenyament de l’aprenentatge individualitzat.
– Els/les alumnes, treballen en grups reduïts i diferenciats per cursos.
– Les famílies rebran informació dels avanços del rendiment escolar dels seus fills/filles, per mitjà del tutor/a de l’alumne/a, per tal que els puguin ajudar, guiar i assessorar a casa.

Sol·licitud d´activitat extraescolar

Aloha Mental Arithmetic

ALOHA Mental Arithmetic és una activitat extraescolar que té com a objectiu potenciar el desenvolupament mental a través de l’ensenyament de l’àbac japonès (Soroban) i del joc.
L’activitat està dirigida a nens entre 5 i 13 anys, (etapa de màxima plasticitat cerebral) i té una durada de dues hores setmanals. El grup mínim de nens per començar és de 10 alumnes i el màxim de 16 nens per grup.
Els alumnes amb l’àbac, comencen fent sumes, restes…. i poc a poc van aprenent a resoldre operacions més complexes com potències i arrels quadrades, al mateix temps van entrenant-se a visualitzar l’àbac mentalment de manera que, finalment , prescindeixen de l’estri per resoldre els logaritmes.
Els jocs són una part molt important de l’activitat, són jocs sobretot de concentració, que es fan en grup, en parelles i que fan que el nen/a no perdi l’estímul de la concentració de manera divertida.
Amb tot això, fem que els nenes i nenes potencien habilitats de l’hemisferi dret com la memòria fotogràfica, la concentració, la capacitat de raonament i deducció, l’agilitat mental, la visualització, la capacitat estratega, la creativitat…. ÉS UNA FANTÀSTICA GIMNÀSTICA CEREBRAL.
Pel que fa a les classes, estan dividides en 2 cicles:

  • TINY TOTS (alumnes dels 5 als 7 anys), que consta de 10 nivells.
  • KIDS (alumnes dels 8 als 13 anys), que tenen 8 nivells.

L’activitat es desenvolupa durant 2 hores setmanals per a 10 nens.

En iniciar l’activitat, se’ls proporciona tot el material, motxilla, àbac, samarreta, llibres, colors…. dels dos primers anys.

ALOHA Mental Arithmetic, munten tallers de presentació de les activitats, que es realitzaran a principis de setembre, on podran els nens i nenes per classes, acompanyats pel pare o la mare, per tal de comprovar en què consisteix l’activitat i veure els fantàstics resultats acadèmics que poden obtenir els alumnes que hi participen a la mateixa.
Més información al web http://www.alohaspain.com/

Sol·licitud d´activitat extraescolar

CLASSES DE REFORÇ ESCOLAR PER A ALUMNES D’ESO

Proporcionem suport de reforç pels alumnes d’ESO.
Durant el curs els alumnes reben l’ajuda i el suport necessari per fer deures, resoldre dubtes, aprendre tècniques d’estudi, preparar exàmens i aclarir qualsevol altre dubte de tipus acadèmic. Dissenyem un programa a mida dels nostres alumnes per a treballar diversos àmbits segons les necessitats:
– Matemàtiques
– Català
– Castellà
– Física i Química
– Tecnologia
– Anglès
El nostre equip de professors tenen una àmplia i variada experiència pedagògica. La seva tasca principal és facilitar el treball de l’alumne perquè el nostre centre sigui una continuïtat de la dinàmica de l’escola.

OBJECTIUS:
– Adquisició de bons hàbits.
– Desenvolupament del treball individual i l’autonomia de l’alumne.
– Aprenentatge i ús adequat de les tècniques d’estudi.
– Motivació per la feina ben feta i les ganes de superació.
– Foment de la responsabilitat i l’esforç.

Sol·licitud d´activitat extraescolar

Guitarra

Tocar un instrument, desenvolupa la creativitat, la sensibilitat i la intel·ligència. A més de l’assimilació de les primeres nocions del llenguatge musical i l’adquisició d’una bona tècnica base.
METODOLOGIA:
L’activitat es desenvolupa mitjançant classes pràctiques on els alumnes aprendran a tocar l’instrument i tot allò relacionat amb el llenguatge musical.

OBJECTIUS:
Els més importants d’aquesta activitat són:
– Adoptar una correcta posició corporal que permeti la col·locació de l’instrument i que afavoreixi la seva correcta utilització.
– Conèixer i desenvolupar les funcions motrius que intervenen en el domini de l’instrument.
– Conèixer les possibilitats sonores de l’instrument i les seves característiques.
– Iniciar la comprensió del llenguatge musical per a la seva interpretació.
– Adquirir nocions sobre la seva afinació.
– Conèixer i ser capaços d’interpretar un repertori adequat a cada nivell.
– Apropar a l’alumne a un coneixement bàsic de l’instrument i a la seva interpretació musical com a mitjà de comunicació social.

CARACTERÍSTIQUES:
– Professors titulats
– Grups reduïts I homogenis per nivells.
– Classes dinàmiques i participatives per part dels alumnes.
– Freqüència setmanal: 1 hora.

Més informació al web http://www.bcnfusio.cat/

Sol·licitud d´activitat extraescolar

Introducció a l'alemany com a 3ª llengua estrangera

DESCRIPCIÓ
Com a novetat, ofertarem una tercera llengua estrangera. Les classes seran impartides per professors natius i amb experiència, amb mètodes de treball dinàmics i molt pràctics, amb molta conversa, amb l’objecte de poder preparar als nostres alumnes als exàmens oficials.
Sol·licitud d´activitat extraescolar

Escola de Gimnàstica rítmica

DESCRIPCIÓ

A partir dels 5 anys d’edat. La nostra escola pretén, a partir d’un conjunt d’exercicis, la millora i perfeccionament dels gimnastes, per la qual cosa, la preparació es realitza a partir de dos nivells:

  • 1er. Nivell: Habilitat, ritme, flexibilitat, precisió, equilibri, força, elasticitat i fluïdesa de moviments.
  • 2on. Nivell: Millora de les tècniques, estratègies i tàctiques, coreografia, muntatges, vestuari i maquillatge. També es tindran en compte, per categories, els aparells: cercles, pilotes, cintes i cordes.

Dirigit a tots els nivells educatius.
Sol·licitud d´activitat extraescolar

ROBÒTICA EDUCATIVA PER A PRIMÀRIA

OBJECTIUS:
Aquesta activitat extraescolar fomenta, mitjançant diversos jocs, de manera pràctica i divertida, el talent i la vocació tecnològica, desenvolupant les capacitats creatives i cognoscitives de l’alumne/a.
Es plantegen activitats diferents com a fites personals, permetent que els alumnes s’involucrin de forma activa i participativa, posant en pràctica els coneixements necessaris per a dur a terme els diferents projectes, sense posar límits a la imaginació de l’alumne/a.

OBJECTIUS:
– Descobriment del funcionament d’un robot..
– Experimentació amb diferents components i sensors.
– Desenvolupament de la creativitat.
– Investigació dels principis de la física que amaga la robòtica.
– Aprendre a programar un robot.
– Aprendre a treballar en equip per a superar els reptes difícils.
– Participar en competicions, aplicant els coneixements apressos.
Sol·licitud d´activitat extraescolar

ESTIMULACIÓ MUSICAL PRIMERENCA PER A EDUCACIÓ INFANTIL

OBJECTIUS DIDÀCTICS:
El desenvolupament dels objectius es planteja a partir del descobriment i desenvolupament dels següents aspectes:

L’OÏDA:
– Audició i memorització de cançons senzilles, sempre adients a la seva edat i al seu desenvolupament intel·lectual dels nens i nenes.
– Desenvolupament de la capacitat d’escolta, identificant sons, petits fragments, cançons, etc….
– Desenvolupament de la memòria auditiva.
– Distinció de diversos timbres (instruments musicals i altres sons)
– Distinció entre soroll i silenci.
– Distinció entre agut-greu i fort-fluix.

EL RÍTME:
Repetició per imitació (i posterior interiorització) d’esquemes rítmics senzills utilitzant els diferents timbres del seu cos, petits instruments de percussió i la seva pròpia veu.
– Desenvolupament de la percepció i utilització del ritme, mitjançant jocs rítmics i cançons.
– Interiorització del pols com a base del ritme musical.

LA VEU:
– Reconeixement de la veu com a primer instrument musical
– Interpretació de cançons adients a la seva maduresa, melodies senzilles i intervals possibles d’entonar per part del nen.
– Potenciar la seguretat en el nen per tal que el seu òrgan vocal es desenvolupi.
– Estimulació de l’aparell fonador amb temes tècnics on treballem la respiració, la pronunciació, la postura.

LA CREATIVITAT:
– Desenvolupament de la fantasia o imaginació per a estimular la creativitat.
– Afavorir la creativitat al desenvolupar les facultats emotives, despertant en el nen el desig d’expressar-se amb el seu cos davant d’un estímul sonor.

LA SENSIBILITAT MUSICAL:
– Utilització de l’expressió de gestos, sons i moviments.
– Dramatització dels estats d’ànim.

METODOLOGIA:
El curs està plantejat per a grups reduïts de 10 nens com a màxim. Són grups molts petits per a dur a terme una atenció molt individualitzada.
El mètode a emprar, es treballar amb la “pràctica” per a fer comprendre els conceptes teòrics, que mitjançant la varietat de jocs musicals, s’aconsegueix que el nen vagi assimilant i comprenent els conceptes teòrics.

El pla de treball, ha d’estar perfectament estructurat per sessions, ja que els nens han d’acostumar-se a un ordre de treball organitzat. Les sessions de treball consistiran en fitxes, cançons, jocs i activitats diverses.

AVALUACIÓ I SEGUIMENT:
– Observació de les capacitats personals.
– Expressió vocal.
– Aspectes motrius i moviment corporal.
– Aspectes expressius.
– Llenguatge musical.
Sol·licitud d´activitat extraescolar

ROBÒTICA EDUCATIVA PER A SECUNDÀRIA

OBJECTIUS:
Amb aquesta activitat, es promou la cultura científica i la innovació entre els alumnes de secundària, convidant-los a participar en una experiència d’aprenentatge enriquidora i participativa.
Al llarg de curs, hauran de resoldre problemes reals mitjançant la construcció i programació de robots, utilitzant conceptes bàsics d’enginyeria. En finalitzar el curs, hauran de realitzar un petit projecte científic, que hauran de presentar davant d’un jurat.
Convidem als alumnes a investigar i cercar solucions per als desastres naturals. Descobriran com la ciència, la tecnologia, la enginyeria, les matemàtiques, podem impactar en les nostres vides i en situacions quotidianes, a l’hora que s’entusiasmaran amb les seves pròpies innovacions.

METODOLOGIA:
– Els alumnes realitzaran competicions amistoses, plantejant els seus propis projectes.
– Respecte vers als companys i treball en equip.
– Dissenyar, construir i programar un robot per a resoldre les missions a les competicions.
 

DRAMATITZACIÓ I TEATRE


DESCRIPCIÓ:
Fora timidesa!!! Amb aquesta activitat intentem passar-ho d’allò més bé sense necessitar res més que la nostra veu, el nostre cos i una mica d’imaginació. Primer respirem, ens relaxem i preparem la veu per uns minuts més tard… cantar, ballar, interpretar, improvisar, maquillar-nos… A meitat de curs comencem a assajar una petita obra per tal que els infants aprenguin quins són els principals components del teatre i tots es sentin protagonistes d’un projecte en comú. Donem màxima importància al treball en equip i al respecte entre els companys del grup.
L’Escola vol que el Teatre sigui un espai on, mitjançant el joc dramàtic, es desenvolupin les àrees d’afectivitat, psicomotricitat i cognoscivitat del nen. Jugant, deixem volar la imaginació i així estimulem la pròpia llibertat d’expressió.
Fent teatre, volem fer possible la participació creativa, el desenvolupament i la realització individual, enriquir els codis de comunicació i brindar noves formes d’interacció del nen amb els seus companys i l’entorn en què viu.

OBJECTIUS:
– Treballar tot allò relacionat amb el món afectiu de les persones: coneixements d’un mateix, relació amb els altres…
– Desenvolupar la vocació humana dels nens per sobre de la vocació artística.
– Estimular els interessos i capacitats individuals i col·lectives en un clima de lliure expressió respectant la naturalesa i les possibilitats objectives de cada nen.
– Jugar i divertir-se.
– Ajudar als nenes a desenvolupar l’expressió verbal i corporal.
– Estimular la seva capacitat.
– Superar la timidesa.
– Augmentar l’autoestima.
– Aprendre a respectar i conviure en grup.
– Conèixer i controlar les seves emocions.
– Descobrir la constància en el treball.
– Apropar el teatre, sovint vist com a un espectacle avorrit, als propis alumnes i a les seves famílies.
– Interpretar moments importants de l’any, per exemple esdeveniments importants i festes de l’escola.
– Treballar l’expressió oral, així com les tècniques útils d’interpretació.
– Perdre la por a situar-se davant d’un auditori ple de gent.
– Afavorir la creativitat i la participació creant cartells, decorats, escenografies, etc.
– Preparar activitats que tinguin a veure amb el teatre per als més petits del centre, tant per infantil com a primària, interpretant obres petites i senzilles, creant un “contacontes”, etc.

METODOLOGIA:
Per a participar en aquesta activitat, no és necessari que siguem artistes ni que tinguem una qualitat innata per a això, el que sí caldrà serà tenir moltes ganes de divertir-se, inventar, interpretar històries i fer amics.
Al llarg del curs, desenvoluparem tres tipus d’activitats diferents:
– Activitats de presentació i desinhibició.
– Activitats dedicades a desenvolupar les qualitat específiques del teatre ( la veu, l’expressió corporal, la improvisació, situació espacial i activitats de relaxació)
– Activitats enfocades a la creació i assaig de l’obra de teatre.
– Durant el curs escolar, es duran a terme dues obres de teatre (al Nadal i per final de curs) a les quals participaran tots els alumnes participants en l’activitat.
Sol·licitud d´activitat extraescolar

ESCOLA DE TECNOLOGIA. INFORMÀTICA PER A PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA PER NIVELLS.

DESCRIPCIÓ:

Cada vegada és més habitual comptar amb aparells de nova tecnologia en la vida quotidiana dels nostres fills/filles. Cal aprendre però, a aprofitar-los i fer un bon ús de cadascun d’ells. (1 hora setmanal)

OBJECTIUS:

– Apropar l’ordinador als nenes i nenes, com a eina d’aprenentatge i de recerca d’informació.
– Fomentar la utilització de les noves tecnologies com a un recurs que facilita certs processos d’aprenentatge.
– Promoure activitats que indueixin a pensar, raonar i descobrir les potencialitat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), com a mitjà d’accés a la informació i a la comunicació.
– Conèixer els diferents dispositius d’entrada, sortida i emmagatzemant de la informació que faran servir en el desenvolupament de les seves tasques acadèmiques.
– Aprendre a entrar i sortir de l’entorn Windows.
– Conèixer els elements de l’Escriptori, el seu accés i la seva execució.
– Aprendre a treballar amb el sistema de finestres i a utilitzar els elements interactius que apareguin en elles.
– Conèixer i aprendre a utilitzar el ratolí i la majoria de les tecles del teclat.
– Iniciar-se en algunes aplicacions de Windows.
– Adquirir una visió general sobre Internet i familiaritzar-se amb els diferents cercadors.
– Iniciació a Youtube.
– Iniciació a Google Maps.
– Recerca d’activitats de recolzament en jocs a la xarxa i utilització dels mateixos.
– Aprendre a utilitzar la Pissarra digital com a eina a l’aula.
– Treballar i compartir els mitjans materials d’algun company.
– Utilitzar les funcions principals d’alguns tractaments de textos tals com, Microsoft Word i Excel.

PROGRAMARI:

– Hardware i Software. Dispositius d’entrada i sortida.
– L’entorn Windows.
– Encendre i apagar l’ordinador, les finestres i els seus elements externs.
– Paint, Word, Excel, Internet, Pissarra Digital.

METODOLOGIA:

– Mètode expositiu.
– Aprenentatge per descobriment.
– Aprenentatge significatiu.
– Participació activa.

Sol·licitud d´activitat extraescolar

TALLER DE CREATIVITAT. FES-HO TU MATEIX

DESCRIPCIÓ:
Aquesta activitat consisteix en desenvolupar la imaginació i la creativitat de l’alumne/a, així com la destresa manual i el gust per l’estètica i el saber fer, per això, es realitzaran diversos treballs i activitats que s’aniran confeccionant al llarg del curs, (pintures, material reciclat, dibuixos, etc.)
Dirigit a tots els nivells educatius. 1 hora setmanal.

OBJECTIUS:
– Fomentar la participació expressiva i creativa.
– Motivar el desenvolupament de destreses i habilitats artístiques en la concepció de diversos treballs.
– Ajudar al desenvolupament estètic, emocional, intel·lectual, expressiu i social de l’alumne/a.
– Afavorir el desenvolupament de l’autoestima, ajudant-los a descobrir les seves pròpies possibilitats.

METODOLOGIA:
Per mitjà de les diferents activitats i tècniques, pretenem aconseguir la creativitat per mitjà d’exemples artístics del món actual i motivar cap a la reinterpretació personal, descobrint a través de l’experiència plàstica, noves estratègies de comunicació i de convivència.
Sol·licitud d´activitat extraescolar

 

Multiesport

OBJECTIUS I FINALITAT
L’objectiu principal d’aquestes activitats és facilitar la pràctica esportiva a tots aquells alumnes de l’escola que ho desitgin. La finalitat de l’Escola, és col·laborar en la formació dels alumnes mitjançant la pràctica organitzada de l’esport.
L’escola dóna més importància a la participació de tots, que al resultat de les competicions.
La col·laboració dels pares, esportistes, entrenador – monitor, responsable, són indispensables per al bon funcionament de les activitats.
FORMES DE PARTICIPAR
Els oferim dues maneres diferents de fer esport: Competicions pròpies i competicions externes amb altres escoles esportives

  • COMPETICIONS PRÒPIES

A aquestes competicions poden participar tots aquells alumnes que facin alguna activitat esportiva a l’escola i qualsevol alumne que no realitzi cap activitat, dirigint-se, prèviament, al coordinador.
Les competicions poden ser de Fútbol-Sala, Bàsquet i Volei-bol. Es farà una lliga, la competició es realitzarà un dia de l’activitat.

  • COMPETICIONS EXTERNES

L’escola participarà en tres modalitats diferents: Futbol-Sala, Bàsquet i Volei-bol. Es realitzarà una selecció cada cop que participem amb altres escoles.

Sol·licitud d´activitat extraescolar

 

Karate

DESCRIPCIÓ

Aquest esport ha estat reconegut per la UNESCO com el més convenient per a la infància i primera joventut.
És la disciplina que més afavoreix el sentit psicomotriu i la coordinació de moviments en els més petits.
La classe sempre comença i finalitza amb una salutació “japonesa”, en senyal de respecte al tatami i a tots aquells que participin en l’activitat. El judo no és un esport violent ni agressiu.
El primer que s’aprèn és a caure al terra sense fer-se mal. Fet que resulta també molt útil al pati. Després ja estem preparats per a practicar-lo i fer les claus: el truc està en aprofitar la força del company. Quan les sàpigues totes aconseguiràs el cinturó negre !!!. Per a finalitzar, fem uns jocs molt divertits que ajuden a l’alumne/a a millorar les seves capacitats i el preparen fins la propera classe.
Dirigits a tots els nivells educatius.
Sol·licitud d´activitat extraescolar

 

Tenis Taula

DESCRIPCIÓ

És un joc molt vibrant i distret i ajuda a desenvolupar la coordinació, els reflexes i la concentració. Els objectius són aprendre i practicar el servei, les tècniques del joc, reglament, durada del partit, etc.
Dirigit a tots els nivells educatius.

Sol·licitud d´activitat extraescolar

 

Escacs

DESCRIPCIÓ

Amb l’escacs es desenvolupa el raonament abstracte, la visualització, memorització, concentració i l’atenció, la presa de decisions, la creativitat i la imaginació. Els nois i noies que el practiquen, aprenen a pensar.
Coneixement del reglament; valor de les fitxes; com apuntar partides; tàctica; coneixement i anàlisi d’algunes apertures; introducció a la resolució de problemes en una, dues, tres, quatre i més jugades; final de partida.
La classe es divideix en una mica de teoria i la resta de pràctica. Amb la pràctica d’aquest joc de taula, s’aconsegueix augmentar el rendiment escolar ja que es treballa, àmpliament, la memòria, la comprensió, l’anàlisi, el càlcul, l’avaluació i es desenvolupa la intel·ligència lògico – racional.
Dirigits a alumnes des de Cicle Mitjà de Primària fins l’ESO.

Sol·licitud d´activitat extraescolar
Formulari de sol·licitud d´activitat extraescolar

– TOTES LES ACTIVITATS SÓN QUADRIMESTRALS
– NO ES PODRÀ DONAR DE BAIXAR CAP ALUMNE-A EN AQUEST PERÍODE
– ELS GRUPS ES TANCARAN QUAN S’ARRIBI A UN MÀXIM DE 10 ALUMNES
– EL DIA I HORARI DE GRUP PODRÀ SER MODIFICAT EN FUNCIÓ DE LA DEMANDA