L’equip de l’Escola Aloma , està format per una selecció de  Mestres, professors i professionals de diverses àrees i especialitats, amb l’objectiu de treballar des de la infantesa les diferents capacitats dels nens: intel·lectuals, morals, estètiques i personals.

Disposem de professionals amb una sòlida base i àmplia experiència en les àrees formatives que són complementades per la mestra de suport, l’especialista d’educació física, l’ especialista d’anglès, el mestre de música i el nostre equip psicopedagògic (psicòleg, logopeda), pediatra i assessors i especialistes en temes d’infància i adolescència.

Diversos informes sobre educació, subratllen que els dos factors més determinants en l’èxit dels alumnes són el professor i la família. Per això, en el nostre projecte de centre
no pot faltar una referència a com són i han de ser els professionals en els quals, les famílies dipositin la seva confiança per a ser les persones que ajudin els seus fills i filles,
a formar-se.

Entenem que ser mestra/e o professor/a, és una tasca enriquidora, gratificant i creativa que ens permet aprendre amb i dels nostres alumnes, compartint i acompanyant-los en el seu desenvolupament.

Per tot això, l’educador de l’Escola Aloma, destaca per les següents competències docents:

 1. Competència de la matèria que imparteix, així com un sòlid bagatge cultural.
 2. Competències didàctiques i organitzatives que li permetin planificar el programa a desenvolupar, organitzar activitats, proporcionar un context d’aprenentatge a l’aula de confiança i ordre, avaluar i ajudar a autoavaluar esforçant-se en el progrés i en la consecució de l’objectiu d’aprenentatge.
 3. Competència digital i mediàtica per a utilitzar les TICS en la seva activitat docent.
 4. Característiques personals. Els nostres professores i mestres, mostren autoestima, maduresa i seguretat, capacitat d’adaptar-se i ser flexibles, autocontrol i equilibri emocional, empatia i imaginació.

 

A més, destaquen en ser:

 • Persones entusiastes que creuen en allò que fan i ho viuen.
 • Optimistes pedagògics en el sentit de creure i potenciar les possibilitats dels seus alumnes.
 • Líders, ja que són reconeguts per la seva actuació, dedicació i exemple.
 • Persones que coneixen bé els seus alumnes, escoltant sempre i, al mateix temps exigint quan és necessari i donant afecte i confiança que mobilitzi les seves capacitats.

 

 

 

Tasques relacionades amb el seu currículum:

 • Organitzar el currículum bimodal, diferenciant allò que cal memoritzar i allò que cal saber fer. (competències)
 • Seleccionar, crear activitats i recursos.
 • Personalitzar l’aprenentatge considerant les intel·ligències múltiples de l’alumne; ja que és el centre de l’acció formativa.
 • Potenciar l’aprenentatge autònom dels alumnes, entenent que no només s’aprèn a l’aula, sinó en altres entorns menys formals.
 • Utilitzar la tecnologia quan aporti valor afegit al procés d’ensenyament-aprenentatge.
Representant de la titularitat

Sílvia Vallés

Directora

Gemma Almuzara

Sotsdirectora

Marta Orriols

Caps d’estudis

Primària: Laura Vert
Secundària: Toni Bolòs

Tutors/tutores primària:

PRIMER: Carmen López
SEGON: Alba Ibañez
TERCER: Laura Vert
QUART: Miguel De Castro
CINQUÈ: Lluïsa Beltrán
SISÈ: : Sandra Gallego

Tutors personals primària:

CICLE INICIAL Alba Ibañez
CICLE MITJÀ Miguel De Castro
CICLE SUPERIOR Daniel Cantero

Tutors/tutores secundària:

PRIMER: Teresa Blanco
SEGON: Mª José Olmo
TERCER: Belén González
QUART: Marta Orriols

Tutors personals secundària:

Mª José Olmo
Teresa Blanco
Toni Bolòs

LA FORMACIÓ DEL NOSTRE EQUIP, FONAMENTAL PER LA MILLORA CONTINUA

La mejora de un centro pasa por la formación de sus responsables y equipos.

En la línea de trabajo para la mejora de nuestro centro, creemos en la necesidad de compartir experiencias, informarnos sobre novedades educativas, participar en foros y relacionarnos con otras comunidades.
Por eso el equipo directivo y la titularidad del centro participan Jornadas y Congresos para mantener una mejora continua.

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.