Horari del Centre

L’escola té un horari general que va de les 9 a les 13h i de les 15 a les 17h. Aquesta franja horària es veu ampliada tant al matí com a la tarda, en funció de la demanda, amb servei de permanència, de les 7h a les 9h i de les 17h a les 18:30h. Cal assenyalar que en períodes festius, en els quals el centre no és obert, el servei d’ampliació horària (pàrquing) es redueix.

Servei de menjador

El centre disposa de cuina pròpia amb menús adaptats segons les diferents edats i necessitats dels nens-nenes (dietes, al.lèrgies, intoleràncies alimentàries, etc).

A més a més, a Escola Aloma treballem directament amb la qualitat i garantia d’Aramark

aramark

i ElGustoDeCrecer

Altres serveis

– Programes d’innovació i millora.
– Programes escola-família.
– Projectes educatius en col.laboració amb entitats oficials.
– Programa EDUCAT 1×1
– Projecte de diversificació curricular.
– Aula d´acollida per a nouvinguts.
– Activitats extraescolars quadrimestrals.
– Suport escolar
– Casal d´estiu (juliol i setembre) i d’hivern.
– Colònies i viatges fi d´etapa.
– Pissarres digitals a totes les aules

Instal·lacions

– Aules de 45-50m
– Patis independents per edats
– Zona de canvi i lavabos
– Cuina pròpia
– Aula d´usos múltiples
– 2 aules d´informàtica
– Aula d´idiomes
– Laboratori de ciències
– Laboratori de tecnología
– Biblioteca