Intentant millorar la qualitat dels nostres serveis i atenció a l’alumnat durant el curs vinent, cal que tingueu present:

Servei de menjador

 • Cal avisar si l’alumne o alumna té algun tipus d’al·lèrgia o intolerància. Així com si segueixen algun tipus de dieta alternativa a l’ordinària, tal com indica el qüestionari de menjador, per tal d’adaptar el màxim possible els menús.
 • En cas de baixa del menjador, s’haurà d’avisar a secretaria.
 • Es descomptaran 3 € per dia que l’alumne/a no faci ús del servei de menjador sempre que ho comuniqueu amb antelació (abans de les 10 h). L’alumnat de Colònies i de sortides amb pernoctació tindrà un descompte íntegre dels dies de l’activitat.
 • Els dies on es realitzin sortides o excursions de tot el dia, es lliurarà una bossa amb el “pícnic” a tot l’alumnat fixe de menjador. Qui no vulgui el pícnic haurà de notificar-ho prèviament al tutor/a per tal de descomptar els 3€ corresponents.
 • L’hora de dinar forma s’hauran de complir unes normes bàsiques d’alimentació, convivència i higiene tal com indica la normativa penjada a la web del centre.
 • L’alumnat d’ESO tindrà servei de menjador els dies que tinguin classe a la tarda, els dilluns, dimarts i dijous.

Altres aspectes d’interès general

 • Pares i mares amb custòdia compartida o règim de visites: Heu de tenir present que sou els màxims responsables dels vostre fill i filla, per tant heu de facilitar a l’escola quin és el vostre règim i situació personal en relació als/les menors. És important no exposar als menors davant dels companys i companyes o resta de famílies a la porta de l’escola. Per tant haureu d’aportar la documentació acreditativa, tal com marca la Normativa de Drets i deures de les Famílies.
 • Alumnat que marxa sol: Tot l’alumnat (a partir de 5è de primària fins a 2 ESO) que marxi sol o sola a casa, haurà de presentar l’autorització signada per la família, atès que són menors d’edat. El document està penjat a la nostra web (àrea famílies). Aquesta autorització haurà d’entregar-se impresa en paper el primer dia de classe. Els nois I noies que recullen germans i/o germanes, també hauran de tenir l’autorització signada. En cas que un alumne o alumna hagi de marxar de manera puntual s’haurà de trucar a l’escola per informar i enviar per e-mail el justificant de la sortida (indispensable).
 • Educació infantil 1: Tot l’alumnat d’Ed. Infantil 1 (I3) haurà de portar una bossa de recanvi (que es quedarà a l’aula) durant el primer trimestre i més  endavant segons necessitat. Tot degudament marcat amb el nom de l’alumne/a.
 • Educació Infantil i Cicle Inicial de primària també han de portar un paquet de tovalloletes humides gran al trimestre (primer dia de classe i/o vacances), amb el nom posat.
 • A totes les etapes escolars s’ha de portar una ampolla d’aigua a la motxilla per beure, així com mocadors (es treballen hàbits sostenibles i d’higiene personal).
 • Animem a les famílies i alumnes que portin l’esmorzar de mig matí en carmanyola, boca’n roll… D’aquesta manera podem potenciar als nostres alumnes en la tasca de reducció de residus. Us recordem la necessitat de portar esmorzars sans, sense begudes ensucrades ni menjars industrials

Vestuari obligatori

Serà obligatori portar el xandall de l’escola a partir del dia 12 de setembre els dies que correspongui educació física, dies que es faran saber a l’inici de curs. La bata serà obligatòria a partir del dia 1 d’octubre.

 • Bata: Per tot l’alumnat, és obligatori l’ús de la bata durant tot el curs, amb la talla adequada, segons el model establert per l’escola, degudament marcada amb el nom, amb tots els botons i sense les butxaques descosides. La bata s’ha de dur diàriament i s’entregarà els dimecres per rentar-la, fins al cicle inicial. A educació infantil es porta posada de casa cada dia, encara que siguin de servei de permanència o hi hagi Educació Física.
 • Xandall (Equip de psicomotricitat, d’educació física i esport): Per a tot l’alumnat, l’ús del xandall d’estiu i d’hivern és obligatori (xandall, samarreta ML/MC i pantaló curt), segons el model establert per l’escola, els dies marcats a l’horari per fer Educació Física i els dies que es realitzen sortides escolars (educació infantil i primària). El xandall ha d’estar marcat amb el nom de l’alumne/a. S ́ha de fer esport amvambes esportives (mai de passeig o muntanya).

Normativa d’imatge

Us recordem que l’alumnat ha de vestir segons s’estableix a les normes d’organització i funcionament del centre, en cas contrari, s ́aplicarà la corresponent sanció. Us recordem normes bàsiques a totes les etapes educatives de l’Escola: no es pot portar la panxa descoberta; no es poden portar pantalons ni faldilles massa curtes on les natges quedin a l’aire per qüestions d’higiene; no es poden portar pantalons estripats ni sabates de taló ni vambes amb cunya, no està permès l’ús de xancles, per seguretat; no es poden mostrar els tatuatges; no es pot utilitzar maquillatge; les samarretes de clubs esportius i/o sense mànigues no són d’ús escolar; no seran permeses les dilatacions i els septums (pírcing de toro), no poden portar pentinats i/o cabells extravagants ni tenyits (no dibuixos ni cabells rapats; les ungles han de ser curtes i mai pintades amb colors foscos).

Tot l’alumnat matriculat al centre és informat d’aquesta normativa tant a la reunió general d’informació, com per escrit en la web i altres documents I, per tant, és acceptada per part de les famílies en el moment que confirmen la plaça del seu fill o filla. Tanmateix, tot queda regulat a les NOFC, document exclusiu de cada centre educatiu, i que marca la línia pedagògica i educativa de l’Escola Aloma.

A Cicle Mitjà, Cicle Superior de primària i ESO es farà un recordatori de la normativa a principi de curs (tant a l’alumnat com a les famílies).

No s’acceptaran joguines ni disfresses amb temàtica violenta.

Drets d’imatge

Ús d’imatge: volem recordar-vos que per tal d’accedir al material gràfic dels vostres fills-filles hem de poder tenir signada l’autorització d ́ús d’imatge. Cal emplenar el full que trobareu a la pestanya de “documentació” de l’àrea de famílies de la Web, no cal entregar-lo si ja l’heu entregat un curs anterior, sí les noves incorporacions.

L’escola té xarxes socials on presenta un recull d’activitats i tallers que es desenvolupen durant el curs escolar, per tal de complir amb la normativa vigent, s’ha de tenir signat el document de drets d’imatge de menors.

Aspectes sanitaris

 • Normativa medicació: No es donarà cap medicament a l’escola sense recepta mèdica. Per poder donar medicació a l’alumnat de menjador caldrà emplenar un justificant que haureu de portar de forma física justament amb la medicació. El document es troba penjat a l’àrea famílies de la pàgina web. Només s’administraran antitèrmics en cas de febre i sota autorització per part de la família. L’alumnat amb febre, haurà de marxar a casa.
 • Servei mèdic: es faran revisions mèdiques i optomètriques en cursos puntuals; avisarem de les dates amb un correu. El servei de pediatra estarà disponible d’octubre a juny. Les visites es duran a terme un cop a la setmana, que serà dimarts. L’atenció la pot demanar el pare-mare o bé el professor o professora, lliurant el document que trobareu a la pestanya de “documentació” a la pàgina web. El responsable del servei: Servei mèdic Medico Centro.

Dispositius electrònics

 • Mòbils a l’ESO. La resta d’etapes ho tenen prohibit.
  Us recordem que està prohibit l’ús del mòbil dintre de les instal·lacions de l’escola, inclòs els patis, canvis d’aules, etc. Cada matí, deixaran el seu dispositiu en una caixa que queda custodiada sota clau. El centre no es farà responsable de les diferents eines tecnològiques que portin els i les alumnes i no sigui material d’ús obligatori del centre. (ipod, carregadors de mòbil, usb……) Us demanem la vostra col·laboració per educar els vostres fills i filles
  a fer un ús responsable del mòbil i a conscienciar-los de l’obligatorietat de deixar-lo a l’entrar a l’escola dins de la caixa de secretaria. En cas de pèrdua o
  sostracció l’escola no es farà responsable.
 • Tauletes i rellotges digitals

Les tauletes són d’ ús educatiu, tal com indica la normativa del centre, s’utilitzaran quan el professorat consideri adient, depenent de la matèria i/o
activitat. No poden tenir jocs no indicats pel professorat ni aplicacions a xarxes socials.
Les famílies heu de supervisar el contingut del dispositiu i l’històric de les
recerques, a més de fer el control parental que considereu necessari. El tutor
o la tutora indicarà a la reunió general què es necessita al seu curs, o bé la professora o professor de la matèria.
Els rellotges electrònics no es poden portar en tota l’educació infantil,
primària i ESO. En cas que una alumna o alumne el porti quedarà requisat fins
que acabi la classe.

Sortides i excursions

Totes les sortides programades seran notificades a la reunió general, amb canvis susceptibles per raons alienes al Centre i que us informaríem.
Qualsevol activitat puntual que es realitzi al voltant de l’Escola no necessitarà autorització, atès que per normativa es considera espai escolar.
Es respectaran els terminis que es marquin des d’administració per tal de ser abonades. Si l’alumnat es presenta el mateix dia de la sortida, sense avís, no podrà participar en la mateixa i ja s’indicarà a la família l’actuació.
Quan un noi o noia quedi exclòs d’una activitat fora del centre per conducta, expulsió, etc, no podrà assistir a l’escola.

Per a qualsevol qüestió podreu contactar amb nosaltres.

ATENTAMENT.

L’EQUIP DIRECTIU.