Saber ser i saber estar

.

NORMES I HÀBITS DE CONVIVÈNCIA AL MENJADOR

 

La bona educació a la taula, consolida hàbits diaris que reforcen l’equilibri personal, la capacitat de relacions socials, les “bones maneres” i la higiene.

 

QUAN ESTIGUIS A TAULA, SI BONA EDUCACIÓ VOLS DEMOSTRAR, RECORDA AQUESTES NORMES ABANS DE MENJAR:

 

  •   Ens rentarem les mans abans de dinar.
  •   No farem sons desagradables ni jugarem amb el menjar ni amb els estris.
  •   No parlarem amb la boca plena.
  •   No obrirem la boca per mastegar.
  •   Seurem correctament a la taula. Amb comoditat però sense creuar les cames.
  •   No ens aixecarem de la taula fins que tothom hagi acabat.
  •   Parlarem amb els companys de la taula amb un to de veu baix.
  •   No posarem els colzes sobre la taula.
  •   No cridarem.

 

Tots els alumnes poden dinar a l’escola, on se’ls proporciona una alimentació sana, equilibrada i variada, tenint en comptes totes les variants d’al·lèrgies, intoleràncies  o dietes especials.  Una bona dieta és la base fonamental per a un bon desenvolupament intel·lectual i físic de la persona, sobre tot en edat escolar.

Els mestres i professors de l’escola, estan a càrrec del menjador per atendre les necessitats dels alumnes i convertir aquest servei en una activitat formativa. Se’ls ensenya a comportar-se a taula amb educació, a no cridar mentre es menja, a acabar-se tot el menjar, a reconèixer les propietats i beneficis dels aliments…..

Dinar amb educació: la bona educació a taula consolida hàbits diaris que reforcen  l’equilibri personal, la capacitat de relació social, les “bones maneres” i la higiene.

Aquest  programa educatiu, està dissenyat per ensenyar als alumnes la importància de saber comportar-se adequadament en un moment de dinar familiar i social. Per aquest motiu, és necessari transmetre hàbits i actituds que facilitin la convivència familiar. El menjador, també és una aula educativa.