93-408-76-25

 

NORMES I HÀBITS DE CONVIVÈNCIA AL MENJADOR

QUAN ESTIGUIS A TAULA, SI BONA EDUCACIÓ VOLS DEMOSTRAR, RECORDA AQUESTES NORMES ABANS DE MENJAR:

 

  •   Ens rentarem les mans abans de dinar.
  •   No farem sons desagradables ni jugarem amb el menjar ni amb els estris.
  •   No parlarem amb la boca plena.
  •   No obrirem la boca per mastegar.
  •   Seurem correctament a la taula. Amb comoditat però sense creuar les cames.
  •   No ens aixecarem de la taula fins que tothom hagi acabat.
  •   Parlarem amb els companys de la taula amb un to de veu baix.
  •   No posarem els colzes sobre la taula.
  •   No cridarem.