Aquesta circular pretén establir les bases del curs 23/24. L’escola garantirà que tot l’alumnat pugui tenir accés a l’educació en condicions d’equitat. Us facilitem les informacions fonamentals a tenir en comptar, al mes de setembre es facilitaran la resta d’aspectes pel bon funcionament del curs. 

 LES QÜESTIONS SUSCEPTIBLES DE CANVI SERAN NOTIFICADES MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC. 

Calendari i horari escolar

 1. Inici de curs: 6 setembre

Les etapes d’educació Infantil, primària: 6 de setembre a les 9:00 h. 

Els cursos de 2n, 3r i 4t d’ESO, a les 10:00h; 1r ESO, a les 9h. L’alumnat de secundària sortirà a les 12h, excepcionalment, el primer dia de classe. Els mesos de setembre i juny, tot l’alumnat d’ESO entrarà a les 9h. La sortida serà en el seu horari habitual. 

 1. Final de curs 21 de juny:
  •  21 de juny de 2024, a les 13:00 h. (l’alumnat de menjador acabarà a les 15h, exceptuant ESO que acaba a les 13h) 
 2. Festius i vacances:

Períodes vacacionals:

   •  Nadal: del 20 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024, ambdós inclosos. El dia 20 sortiran a les 13h (l’alumnat de menjador acabarà a les 15h, exceptuant ESO que sortirà a les 13h) 
   •  Setmana Santa: del 23 de març a l’1 d’abril de 2024, ambdós inclosos. 

* Dimecres i divendres: 8-14:30 h. Durant setembre i juny l’horari d’entrada serà a les 9h. 

Aquest servei funcionarà de 8 a 8:45 h. Caldrà fer la sol·licitud per mitjà d’aquest formulari (clic aquí)

Reunió General Família-Escola

A les reunions generals no es tractarà cap situació particular atès que es presenta tota la gestió i organització del curs i cicle d’on es troba l’alumnat. Les situacions personals es tracten amb el tutor/a una vegada començat el curs atès que ja s’ha fet el traspàs d’informació. 

Equip docent

Tutories

Comunicacions Família-Escola

Una de les novetats del curs 23-24, serà el canvi de plataforma de comunicació Escola-Família. Totes les comunicacions de l’escola vers les famílies i viceversa es realitzaran per mitjà de las plataforma CLICKEDU: tutories, autoritzacions diverses, justificants de faltes d’assistència, menjador altern… 

La plataforma Clickedu és un mitjà de notificació entre escola-família. En cap cas és un xat de conversa. Heu de preveure que només s’ha de transmetre informació rellevant i/o justificants d’assistència de l’alumnat. 

Els mestres només poden respondre a les famílies dins el seu període lectiu i de treball, que no sempre és en el mateix dia. 

Qüestionari d’interès general: Serà preceptiu lliurar-lo al tutor/a el dia de la reunió general. Podreu descarregar als documents penjats a l’ÀREA DE FAMÍLIES de la web. 

Normativa específica d’imatge

Tal com marca el projecte educatiu del centre, tot l’alumnat haurà de complir les normes de vestimenta i/o imatge especificades en el mateix. Tot l’alumnat matriculat al centre és informat d’aquesta normativa (tant a la reunió general d’informació, com per escrit en la web i altres documents)i, per tant, és acceptada per part de les famílies en el moment que confirmen la plaça del seu fill-a. Tanmateix, tot queda regulat a les NOFC, document exclusiu de cada centre educatiu, i que marca la línia pedagògica i educativa de l’Escola Aloma. 

A l’Educació Infantil i al Cicle Inicial (primària) no es podran portar motxilles-carro i les vambes per realitzar educació física han de ser amb velcro obligatòriament, mentre que no se les sàpiguen cordar. 

Servei de menjador

 • El servei de menjador s’iniciarà el mateix dia que comença el curs. El preu de menjador fix mensual és de 151 € al mes. L’esmentada quantitat està calculada en relació al nombre de dies lectius ( 178) i dividida entre els mesos escolars. El preu del dia de servei de menjador esporàdic és de 10€. 
 • L’alumnat que faci ús d’aquest servei de manera fixa de setembre a juny, ho haurà de comunicar per mitjà del Google Formulari que trobarà a la web de l’escola – àrea famílies. Estarà actiu fins el 31 d’agost per aquelles famílies que haguessin de fer-ne ús. L’alumnat que no estigui inscrit el dia 5 de setembre, quedarà exclòs d’aquest servei i haureu de venir a recollir-lo, sense cap excepció. 

Altres aspectes d’interès general

Vestuari obligatori

 • Bata 
 • Xandall (Equip de psicomotricitat, d’educació física i esport): 

S´ha de fer esport amb vambes esportives (mai de passeig o muntanya) pel bé del i la menor. 

Extraescolars

 • Podeu consultar el llistats d’activitats extraescolars a la web de l’escola, àrea famílies. Al mateix apartat tindreu el google formulari per poder formalitzar la inscripció. Que estarà actiu fins el 31 d’agost per aquelles famílies que haguessin de fer-ne ús (clic aquí)

Venda de vestuari i llibres de text

 • Els llibres de text estan penjats a la web de l’escola, àrea famílies. Per fer la reserva s’haurà d’abonar una bestreta a educació infantil de 100€ i de primària i la ESO, de 150€. Es podran reservar a l’escola els dies 11, 13, 14 i 17 de juliol, segons aquest horari: 

L’entrega dels llibres es farà sense bosses de plàstic com a mesura sostenible, per aquest motiu, haureu de portar per a la vostra comoditat una bossa reutilitzable. 

L’import total dels llibres s’haurà d’abonar els dies 4, 5 i 6 de setembre. Els llibres d’educació Infantil, C.Inicial i C.Mitjà es recolliran al mateix dia del pagament. Els llibres de la resta de cicles i etapes s’entregaran a l’aula durant la setmana del 6 al 8 de setembre. 

Per a qualsevol consulta del tema de llibres heu d’enviar un mail a: llibresimaterial@escola-aloma.com. 

Horari de recollida/pagament de llibres: 

Pel que fa al material escolar que ha de portar l’alumnat de 3r de primària a 6è de primària, trobareu la informació a a la web de l’escola a l’àrea famílies – material. A l’alumnat de secundària els entregarem el llistat al setembre. 

Recordem que l’alumnat a parir de 1r de primària ha de portar tablet, les característiques estan a la web de l’escola, àrea famílies, llibres. 

 • El vestuari es podrà adquirir els dies 4, 6 i 7 de setembre, serà imprescindible portar el full de comanda emplenat (el trobareu a la web de l’escola, àrea família). S’entregarà a l’edifici d’ESO accedint per la porta del carrer Torrent de Can Piquer. Horari de venda vestuari: 

US DESITGEM UN BON ESTIU! 

L’EQUIP DIRECTIU.