Aquest servei engloba un ampli ventall de possibilitats, tals com:

 • Pediatre presencial un dia a la setmana. Un cop a la setmana, el Centre posa a
  disposició d’aquelles famílies que ho necessitin, l’atenció del pediatre, el qual
  visitarà als vostres fills/filles.
 • Servei mèdic. Els nostres centres tenen contractada una pòlissa d’assegurances amb mútua per atendre els accidents produïts a l’escola i a les sortides escolars.
  En cas de malaltia o accident, s’informarà la família perquè pugui recollir a l’alumne/a, excepte en situacions d’emergència en les quals se seguirà el protocol del Departament. En els primers casos, en la secretaria es formalitzarà el comunicat d’accidents corresponent, per acompanyar a la mútua de l’escola.

Només caldrà que ho notifiqueu a secretaria a les 9 h., omplint la butlleta que us podeu
descarregar.

 • Revisions mèdiques. : 4t. Primària i 1r. d’ESO.
 • Optometries. P5 i 3r. de Primària.
 • Consulta amb l’Hospital de Nens de Barcelona via on-line: d’una forma fàcil i ràpida, qualsevol membre de la comunitat educativa podrà disposar de la possibilitat de realitzar qualsevol consulta pediàtrica o mèdica a l’Equip Mèdic del Servei d’urgències de l’Hospital de Nens de Barcelona.
 • Revisions bucodentals. Programa de Salut Pública: 1r. de primària.
 • Programa de vacunacions amb Salut Pública.
Petició visita pediàtrica Escola Aloma

Servei de Pediatria

 

Dra. Katherine M. Rojas Arnez
N. Col. 6008

 

Vols rebre més informació? Contacta amb nosaltres i t'atendrem molt aviat

Contacta