Altres serveis que ofereix el centre::

– Activitats extraescolars (veure-les aquí)
– Assessorament a pares:  Conferències, reunions …
– Laboratori d’idiomes
– Natació
– Servei de menjador, amb cuina pròpia (menús adaptats)
– Permanències fora de l’horari lectiu.
– Cursets al juliol amb monitors especialitzats.

A l’Educació Primària, treballem pensant en la formació integral de l’alumne (coneixements i valors) amb mètodes actius que garanteixen el domini de les noves tecnologies, coneixements i hàbits que els permetin accedir a l’ESO treballant a nivell intel·lectual, tenint en compte les capacitats de cadascú i el seu nivell de maduració i afectivitat.

 

Comptem, per desenvolupar la nostra tasca amb el suport d’un gabinet psicopedagògic i logopèdic que orienta els alumnes, pares i mestres , al llarg de tota l’etapa educativa. Tot això dins d’un clima agradable i de confiança. Es potencia l’estudi de les llengües (castellà, català , anglès i francès), amb la utilització de noves tecnologies (ordinadors, pissarra interactiva, laboratori d’idiomes)

 

Es realitzen sortides de caràcter cultural al llarg de tota l’etapa educativa amb l’objectiu de gaudir d’un dies de convivència entre companys i professors. (clic aquí per veure algunes de les sortides que hem fet)

 

Fomentem les festes tradicionals de la cultura popular com Sant Jordi, laMercè , etc i els Dies Mundials de la Fam, la SIDA, l’aigua i la Infància, entre d’altres.

 

Mantenim una estreta relació amb les famílies, perquè creiem que el treball conjunt de les dues institucions (família – escola) és imprescindible per a l’èxit personal dels nostres alumnes, mitjançant: reunions, tutories trimestrals amb pares i alumnes de cicle superior, xerrades formatives i informatives i entrevistes amb psicòleg i logopeda, quan s’escaigui.

 

Pel que fa a la formació de la persona, busquem que els nostres alumnes adquireixin la capacitat de pensar, de descobrir la raó, la veritat i el valor de la família i els hàbits tals com la puntualitat, la higiene, la disciplina, la convivència, la solidaritat, complementant la seva formació amb l’Educació per a la Salut , l’Educació Viària, l’Educació pel Consum i Educació Mediambiental.

Vols rebre més informació?

Contacta amb nosaltres i t'atendrem molt aviat