Calendari i horari escolar

 1. Inici de curs:
  • Educació Infantil, Primària i 1r ESO: dijous 12 de setembre a les 9:00 h.
  • 2n, 3r, 4t ESO: dijous 12 de setembre a les 10:00 h. L’alumnat de secundària sortirà a les 12h, excepcionalment, el primer dia de classe.
 2. Final de curs:
  • divendres 19 de juny de 2020, a les 13:00 h. (els alumnes de menjador, acabaran a les 15 h.)
 3. Jornada continuada: última setmana de juny
  •  Per a ESO, de 9 a 13h
 4. Festius i vacances:
  • Dies de lliure disposició:
   • 4 de novembre de 2019.
   • 24 de febrer de 2020.
   • 4 de maig de 2020
  • Períodes vacacionals:
   • Nadal: Del 21 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos
   • Setmana Santa: Del 4  al 13 d’abril, ambdós inclosos
 • INFANTIL: Matí de 9:00 a 13:00 h. Tarda 15:00 a 17:00 h.
 • PRIMÀRIA: Matí de 9:00 a 13:00 h. Tarda 15:00 a 17:00 h.
 • SECUNDÀRIA:
  • De Dilluns, dimarts i dijous de 8 a 13:15h i de 15:00 a 17:00.
  • Dimecres i divendres de 8 a 14:30 h.

Equip docent

Tutors

tutors escola aloma

LES TUTORIES ES REALITZARAN A L’EDIFICI DE SECUNDÀRIA I S’ENTRARÀ PEL
CARRER SANTAPAU, 85.

Reunions Generals

Reunions família-escola:

 • Primer Trimestre
  • P3, P4 i P5: Dijous, 5 de setembre a les 17:30 hores.
  • PRIMÀRIA: 25 de setembre a les 18 hores.
  • ESO: 26 de setembre a les 18h. 1r ESO, dia 5 de setembre a les 18h.
 • Segon trimestre
  • DIA 20 i 21 GENER . A concretar al finalitzar el 1r. trimestre.
 • Tercer trimestre
  • 27 i 28 d’abril. A concretar al finalitzar el 2n. trimestre.

Menjador

 • El servei de menjador s’iniciarà el dia 12 de setembre. Els alumnes que utilitzin el servei de menjador, de manera fixa, de setembre a juny, ambdós inclosos, abonaran 139 euros mensuals. L’esmentada quantitat està calculada en relació al nombre de dies lectius i dividida entre els mesos escolars. Els alumnes que facin ús d’aquest servei, ho hauran de comunicar abans del 5 de setembre, emplenant la fitxa de menjador (document adjunt)
 • Els alumnes que desitgin quedar-se a dinar de forma puntual, ho hauran de comunicar a secretaria abans de les 10 h. Passat aquest horari, no es podran quedar, excepte urgències. El preu per menú serà de 8’50 € i s’haurà d’abonar el mateix dia a secretaria.
 • Cada any, cal avisar si l’alumne té algun tipus d’al·lèrgia o intolerància.
 • En cas de baixa del menjador, s’haurà d’avisar com a mínim 15 dies abans de la facturació (primer dia de cada mes).
 • Els dies on es realitzin sortides o excursions de tot el dia, es lliurarà una bossa amb el “pícnic” a tots els alumnes fixos de menjador.
 • Com cada any, sempre que ho comuniqueu, es descomptaran 3 € per dia que l’alumne no faci ús del servei. L’alumnat de Colònies i de neu tindrà una descompte íntegre dels dies de l’activitat
 • L’hora de dinar, forma part de l’aprenentatge, per tant, s’hauran de complir unes normes bàsiques de convivència.

Roba i equipaments

 • Bata:  

És obligatori l’ús de la bata, amb la talla adequada, segons el model establert per l’escola,degudament marcada, amb tots els botons i sense les butxaques descosides. La bata s’ha de dur diàriament i s’entregarà els dimecres per rentar-la, fins al cicle inicial. A educació infantil es porta posada de casa,  encara que siguin de servei de permanència o hi hagi Educació Física.

 • Equip de psicomotricitat, d’educació física i esport:

Per a tot l’alumnat, l’equip és obligatori (xandall, samarreta i pantaló curt), segons model establert per l’escola i ha d’estar marcat amb el nom de l’alumne/a. Models antics fora de la línia actual no es podran utilitzar, ja que s’ha donat marge suficient de temps per a actualitzar-los (més de 4 cursos).

Tal com marca el Projecte de Centre de l’Escola Aloma.

S´ha de fer esport amb vambes esportives (mai de passeig o muntanya) pel bé del i la menor.

 • ALTRES MATERIALS

Tot l’alumnat de P3 haurà de portar una bossa de recanvi durant el primer trimestre i més endavant segons necessitat.

Educació Infantil i Cicle Inicial de primària també han de portar un paquet de tovalloletes humides al trimestre (primer dia de classe), amb el nom posat.

S’ ha de portar una ampolla d’ aigua  a la motxilla per beure, així com mocadors de paper.

Venda de roba (bata i xandall)

Es podran adquirir a l’escola els dies 3 i 9 de setembre de 2019, a l’edifici del carrer Santapau, 85, sota el següent horari:

MATÍ: de 9’30 a 12’30 h.

TARDA: de 15 a 17 h

 

Llibres de text

Teniu a la vostra disposició el llistat de llibres del curs 2019-20. Es troba a l’Àrea Pares-Mares de la pàgina web.

Dates/hores de recollida:

L’Horari de recollida: 9-11h i 15-17h. Per a qualsevol anomalia relacionada amb el tema dels llibres hauran de venir el 10 de setembre a la secretaria de 16-18h. Més tard d’aquesta data no s’acceptaran reclamacions.

 • 4 de setembre: Educació Infantil i C.Inicial
 • 5 de setembre: C. Mitjà i C. Superior
 • 6 de setembre: ESO

Pel que fa al material escolar que han de portar els/les alumnes, des de 3r. de PRIMÀRIA fins a 4t. d’ESO, trobareu la informació a l’espai de “Documents” dins de l’ “ÀREA DE PARES”.

Els llibres de l’alumnat de cicle inicial es queden a l’aula, així com les tablets (s’entregaran els divendres i quan estipuli la tutora el dia de la reunió general).

La resta d’alumnes poden deixar els llibres a l’aula tal com venien fent fins ara i les tablets s’hauran de dur a casa diàriament per tal de treballar i carregar-les.

Normativa específica d’imatge

S’exigirà vestir de forma correcta, senzilla i adequada, independentment de l’ús de la bata, a primària, com a correspon a l’ideari del nostre centre educatiu.

Us recordem que els/les alumnes han d´anar vestits segons s’estableix a les normes d’organització i funcionament del centre, en cas contrari, s’aplicarà la corresponent sanció. A C.Superior de primària i ESO es farà un recordatori de la normativa a principi de curs (tant a l’alumnat com als pares): no es pot portar la panxa descoberta; no es poden portar pantalons ni faldilles massa curtes; no està permès l’ús de xancles; no es poden mostrar els tatuatges; no es pot utilitzar maquillatge; les samarretes esportives o sense mànigues pels nois no són d’ús escolar; no seran permesos els pírcings, les dilatacions i els septums (pírcing de toro), no poden portar pentinats i/o cabells extravagants ni tenyints; les ungles han de ser curtes i mai pintades amb colors foscos.

L’escola regula l’ús de tot l’exposat al paràgraf anterior perquè considerem que els alumnes d’aquesta edat no tenen prou maduresa i es regeixen per modes, a més que ens hem de poder adaptar a les diferents demandes que es facin des de diferents àmbits i feines. A la resta de cursos de l’escola, des d’educació infantil s’aplica la mateixa normativa de cabells i ungles, vestuari, calçat…

El centre disposa d’un Document que recull el tipus d´educació i ciutadans que volem formar i que tots els alumnes han de complir pel fet d´estar-hi matriculats i, tal com preveu la Normativa, els centres privats tenim plena autonomia de funcionament.

 

A l’educació infantil i 1r de primària no es podran portar motxilles-carro i les vambes per realitzar educació física han de ser amb velcro obligatòriament, mentre que no sàpiguen cordar-les.

Us recordem que està prohibit l’ús del mòbil dintre de les instal·lacions de l’escola, inclòs els patis, canvis d’aules, etc. Us demanem la vostra col·laboració per educar els vostres fills i filles a fer un ús responsable del mòbil i a conscienciar-los de l’obligatorietat de deixar-lo a l’entrar a l’escola dins de la caixa de secretaria. En cas de pèrdua o sustracció l’Escola no es farà responsable.

Altres aspectes d’interès general

Intentant millorar la qualitat dels nostres serveis i atenció als alumnes durant el curs vinent cal tenir present :

 • Normativa medicacióNo es donarà cap medicament als alumnes dejornada partida. Per poder donar medicació a l’alumnat de menjador caldrà emplenar un justificant en què s´indiqui : el nom del medicament, i la quantitat exacta a donar. També s’ha d’indicar el nom del pare, mare o tutor-a amb el seu D.N.I. i signatura. Document penjat al mòdul família. Per poder donar antitèrmic s´haurà d’omplir el qüestionari d’interès general, que s’haurà d’entregar a l’inici de curs.

 

 • Ús d’imatge: volem recordar-vos que per tal d’accedir al material gràficdels vostres fills-filles hem de poder tenir signada l’autorització d´ús d’imatge. Cal emplenar el full que trobareu a la pestanya de “Documents”, SEMPRE I QUAN EL CENTRE NO DISPOSI DEL QÜESTIONARI, o aquí.

 

 • Servei mèdic: revisions mèdiques i optometria en cursos puntuals,avisarem de les dates amb una circular. Pediatra,1 vegada a la setmana (a concretar), l’atenció la pot demanar el pare-mare o bé el professor-a, lliurant el document que trobareu a la pestanya de “Documents”. Responsable: Servei mèdic Medico Centro. Recordeu que disposem d’un servei mèdic online “DOCTIVI”.

 

 • Logopèdia: el centre farà el control i dictamen de les necessitats del´alumne/a, prèvia petició del tutor/a, amb el permís de la família, i amb supervisió del gabinet psicopedagògic. En cas d’haver demandes la intervenció es podria a la nostra escola amb la gestió de Medico Centre.

 

 • Servei d’orientació pedagògica: Realització de proves i tests, atenció individualitzada,valoració de grup, reunions amb pares, etc. Tot prèvia petició de famílies i/o valoració de l’Equip Directiu o el professorat. En cap cas es fa tractament a l’escola.

Responsable d’educació infantil i primària: Alba Ibañez

Responsable d’ESO: Sandra Gallego

 

 • Atenció a les famílies – Secretarias’atendrà a les famílies una vegada hagi entrat l’alumnat a l’escola, aproximadament 10 minuts després de tancar portes. I no s’atendrà cap família 15 minuts abans de les sortides.
  • HORARI SECRETARIA JULIOL: A partir del dia 10 de juliol, l’atenció es realitzarà de 9h. a 13’15h.

 

 • Queden prohibides les sortides fora d’horari a últimes hores de classe, si és que no existeix un motiu suficientment justificat mitjançant certificat i presentant-lo a Direcció

 

 • A partir del curs vinent queden prohibits els regals a qualsevol membre del professorat o equip Directiu. L’Escola Aloma vol evitar d’aquesta forma els greuges comparatius entre professorat i/o famílies. Ens sentim prou recompensats amb la vostra confiança