93-408-76-25

Aquesta circular pretén establir les bases per tal que el curs 20/21 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de totes les
persones al centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants a una educació de qualitat.

Tot i la situació de pandèmia, l’escola garantirà que tot l’alumnat pugui tenir accés a l’educació en condicions d’equitat. L’aprenentatge al centre escolar ha de poder continuar
amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació. L’escola vetllarà per garantir ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.

Així i tot, les famílies seran responsables de prendre mesures de prevenció davant la Covid-19 a la seva vida quotidiana atès el caràcter social i públic que té l’escola. Per aquest
motiu, les famílies hauran d’enviar el document signat de “declaració responsable per a famílies d’alumnes i nivell” abans d’iniciar el curs. Aquest document el trobareu a la
pàgina web del centre segons l’etapa de l’alumne/a a l’apartat de Documentació a l’àrea de famílies”.

Calendari i horari escolar

 1. Inici de curs:
  • Educació Infantil, Primària i 1r ESO: dilluns 14 de setembre a les 9:00 h.
  • 2n, 3r, 4t ESO: dilluns 14 de setembre a les 10:00 h. L’alumnat de secundària sortirà a les 12h, excepcionalment, el primer dia de classe.
 2. Final de curs:
  • dimarts 22 de juny de 2021, a les 13:00 h. (els alumnes de menjador, acabaran a les 15 h.)
 3. Festius i vacances:
  • Dies de lliure disposició:
   • 7 de desembre de 2020.
   • 15 de febrer de 2021.
   • 21 de maig de 2021
  • Períodes vacacionals:
   • Nadal: Del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos
   • Setmana Santa: Del 27 de març al 5 d’abril, ambdós inclosos
 • INFANTIL: Matí de 9:00 a 13:00 h. Tarda 15:00 a 17:00 h.
 • PRIMÀRIA: Matí de 9:00 a 13:00 h. Tarda 15:00 a 17:00 h.
 • SECUNDÀRIA:
  • De Dilluns, dimarts i dijous de 8 a 13:15h i de 15:00 a 17:00.
  • Dimecres i divendres de 8 a 14:30 h.

Equip docent

Tutors

A més a més, aquest any donada la situació actual de pandèmia el professorat formarà part del grup estable d’alumnat i es veurà reduït dins de cada curs per garantir la seguretat.

Les tutories es realitzaran a l’edifici de secundària i s’entrarà pel carrer Santapau, 85. Per prevenció els despatxos tindran pantalles protectores i serà obligatori l’ús de
mascaretes. Així com mantenir les mesures higièniques necessàries.

Reunions Generals

Reunions família-escola:

 • Primer Trimestre
  • P3: Dijous, 3 de setembre a les 18h. SALA D’ACTES
  • P4 i P5:  Dilluns 7 de setembre a les 18h. SALA D’ACTES
  • 1r PRIMÀRIA: Dijous, 3 de setembre a les 18h. SALA B.
   (És molt important l’assistència a aquesta reunió ja que s’explicarà l’ús de les tauletes i les aplicacions que s’utilitzaran a l’etapa de primària).
  • 6è PRIMÀRIA: Dijous, 3 de setembre a les 18h. AULA
  • 2n primària: Dimarts, 8 de setembre a les 18h. SALA D’ACTES.
  • 3r primària: Dimarts, 8 de setembre a les 18h. SALA B
  • 4t primària: Dimecres, 9 de setembre a les 18h. SALA D’ACTES.
  • 5è primària: Dimecres, 9 de setembre a les 18h. SALA B.
  • 1r ESO: Dijous, 10 de setembre a les 18h. SALA D’ACTES
  • 2n ESO: Dijous, 10 de setembre a les 18h. SALA B
  • 3r ESO: Dijous, 17 de setembre, on line. S’enviarà enllaç per mail.
  • 4t ESO: Dijous, 17 de setembre, on line. S’enviarà enllaç per mail.

Es mantindrà aquesta organització sempre que l’epidèmia tingui una evolució favorable. En
cas que no fos possible realitzar les reunions de manera presencial, es portaran a terme a
través de la plataforma Google Meet.

 • Segon trimestre
  • A concretar al finalitzar el 1r. trimestre.
 • Tercer trimestre
  • A concretar al finalitzar el 2n. trimestre.

Menjador

Atès la situació actual s’aplicaran mesures excepcionals de distanciament i d’higiene per garantir la seguretat dels grups estables.

El servei de menjador. Es trobarà delimitat per espais i grups, el qual quedarà de la següent manera:

 • El grup de P3, P4 i P5 dinaran a la seva respectiva aula en el primer torn.
 • El grup de 1r, 2n i 3r dinaran al menjador degudament separats en el primer torn.
 • El grup de 4t, 5è dinaran al menjador en el segon torn.
 • El grup de 6è i l’ESO l’aula de sisè en el segon torn.
Un cop acabi l’estona de menjador, l’alumnat anirà al pati que es trobarà diferenciat per espais segons el grup.
Aquesta distribució dependrà del número d’alumnes que sol·licitin el servei, de cada grup estable.

• El servei de menjador s’iniciarà el dia 14 de setembre. L’alumnat que utilitzi el servei de menjador, de manera fixa i habitual, de setembre a juny, ambdós inclosos,
abonaran 139 euros mensuals. Mantenim preus. L’esmentada quantitat està calculada en relació al nombre de dies lectius (177) i dividida entre els mesos
escolars. L’alumnat que faci ús d’aquest servei ho haurà comunicat per mitjà del Google Formulari, que estarà actiu fins el 30 d’agost.
El proper curs, seguint les mesures de seguretat i higiene marcades per la Conselleria de Sanitat, caldrà diferenciar els espais i els torns de menjador, en grups
estables.

• L’alumnat que desitgi quedar-se a dinar de forma puntual, ho haurà de comunicar a secretaria abans de les 10 h. Passat aquest horari, no es podran quedar, excepte
urgències. El preu per menú serà de 8’50 € i s’haurà d’abonar el mateix dia a secretaria.

• Cada any, cal avisar si l’alumne té algun tipus d’al·lèrgia o intolerància.

• En cas de baixa del menjador, s’haurà d’avisar com a mínim 15 dies abans de la facturació (primer dia de cada mes).

• Els dies on es realitzin sortides o excursions de tot el dia, es lliurarà una bossa amb el “pícnic” a tot l’alumnat fixe de menjador.

• Com cada any, sempre que ho comuniqueu, es descomptaran 3 € per dia que l’alumne/a no faci ús del servei. L’alumnat de Colònies i de neu tindrà una descompte
íntegre dels dies de l’activitat.

• L’hora de dinar forma part de l’aprenentatge, per tant, s’hauran de complir unes normes bàsiques de convivència i higiene

Roba i equipaments

 • Bata:  

Per tot l’alumnat, és obligatori l’ús de la bata, amb la talla adequada, segons el model establert per l’escola, degudament marcada amb el nom, amb tots els
botons i sense les butxaques descosides. La bata s’ha de dur diàriament i s’entregarà els dimecres per rentar-la, fins al cicle inicial. A educació infantil es
porta posada de casa, encara que siguin de servei de permanència o hi hagi Educació Física.

 • Xandall (equip de psicomotricitat, d’educació física i esport):

Per a tot l’alumnat, l’ús del xandall és obligatori (xandall, samarreta i pantaló curt), segons el model establert per l’escola, els dies marcats a l’horari per fer
Educació Física i els dies que es realitzen sortides escolars. El xandall ha d’estar marcat amb el nom de l’alumne/a. S´ha de fer esport amb vambes
esportives (mai de passeig o muntanya) pel bé del i la menor.

 • ALTRES MATERIALS

Tot l’alumnat de P3 haurà de portar una bossa de recanvi durant el primer trimestre i més endavant segons necessitat. Tot degudament marcat amb el
nom de l’alumne/a.
Educació Infantil i Cicle Inicial de primària també han de portar un paquet de tovalloletes humides al trimestre (primer dia de classe), amb el nom posat.
A totes les etapes escolars s’ha de portar una ampolla d’aigua a la motxilla per beure, així com mocadors de paper.
Tot l’alumnat de l’escola ha de portar una mascareta homologada, degudament marcada, amb una bossa de paper o un sobre de paper per poder
guardar-la. L’escola facilitarà mascaretes homologades a tot l’alumnat.
L’alumnat de Cicle Superior és recomanable que porti gel hidroalcohòlic a la motxilla.

Venda de vestuari i llibres de text

Els llibres de text es podran adquirir a l’escola els dies 7, 8 i 9 de setembre de 2020, a l’edifici d’ESO accedint pel carrer Santapau, 85. I el vestuari es podrà
adquirir en les mateix dates en l’edifici d’ESO accedint per la porta del carrer Torrent de Can Piquer. Caldrà fer ús de mascaretes i garantir el distanciament
entre els presents. L’horari serà el següent:

Aquest any, l’entrega dels llibres es farà sense bosses de plàstic com a mesura sostenible, per aquest motiu, haureu de portar per a la vostra comoditat una bossa
reutilitzable.
Pel que fa al material escolar que ha de portar l’alumnat, des de 3r. de primària fins a 4t. d’ESO, trobareu la informació a l’espai de “material escolar” dins de l’”àrea famílies” a la
pàgina web del centre.
Els llibres de l’alumnat de cicle inicial romandran dins l’aula, així com les tauletes (s’entregaran els divendres). La resta d’alumnat podrà deixar els llibres a l’aula tal com
venien fent fins ara i les tauletes s’hauran de dur a casa diàriament per tal de poder treballar i carregar-les.

Entrades i sortides del Centre escolar

Per tal de poder garantir les mesures de prevenció necessàries cal seguir un horari d’entrades i sortides diferenciades. Es prega la màxima puntualitat en l’horari exposat.

 • Les famílies són responsables de garantir la distància al carrer amb les altres famílies, tenint present l’horari.
 • Només serà possible un acompanyant per alumne/a tant per entrar com per sortir.
 • En l’horari d’entrada i de sortida cap família podrà accedir al centre, per qualsevol gestió al centre s’haurà de demanar cita prèvia.
 • L’alumnat que arribi tard haurà d’esperar a que tot l’alumnat hagi entrat al centre i el mateix procediment es farà per a les sortides.
 • L’alumnat haurà de deixar un metre i mig de distanciament per fer les entrades i sortides, portar mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic.

Adaptació P3

Donada la situació actual d’alerta sanitària i per tal de poder garantir una segura i adequada adaptació de l’alumnat de P3 al centre, l’alumnat podrà assistir el dia 9 i 10 de setembre en horari de 10h a 12h. Les famílies no podran accedir al centre, qualsevol comunicació amb el professorat l’hauran de fer per mitjà del correu electrònic o per telèfon de la secretaria.

Normativa específica d'imatge

S’exigirà vestir de forma correcta, senzilla i adequada, independentment de l’ús de la bata, a primària, com a correspon a l’ideari del nostre centre educatiu.

Us recordem que l’alumnat ha de vestir segons s’estableix a les normes d’organització i funcionament del centre, en cas contrari, s´aplicarà la corresponent sanció. A Cicle Superior de primària i ESO es farà un recordatori de la normativa a principi de curs (tant a l’alumnat com a les famílies): no es pot portar la panxa descoberta; no es poden portar pantalons ni faldilles massa curtes; no està permès l’ús de xancles; no es poden mostrar els tatuatges; no es pot utilitzar maquillatge; les samarretes esportives o sense mànigues pels nois no són d’ús escolar; no seran permesos els pírcings, les dilatacions i els septums (pírcing de toro), no poden portar pentinats i/o cabells extravagants ni tenyints; les ungles han de ser curtes i mai pintades amb colors foscos.

L’escola regula l’ús de tot l’exposat al paràgraf anterior perquè considerem que l’alumnat d’aquesta edat no té prou maduresa i es regeix per modes, a més que ens hem de poder adaptar a les diferents demandes que es facin des de diferents àmbits i feines. A la resta de cursos de l’escola, des d’educació infantil s’aplica la mateixa normativa de cabells i ungles, vestuari, calçat, etc.

El centre disposa d’un document que recull el tipus d´educació i ciutadania que volem formar i que tot l’alumnat ha de complir pel fet d´estar matriculat i, tal com preveu la normativa, els centres privats tenim plena autonomia de funcionament.

 

A l’Educació Infantil i al Cicle Inicial (primària) no es podran portar motxilles-carro i les vambes per realitzar educació física han de ser amb velcro obligatòriament, mentre que no sàpiguen cordar-les. Us recordem que està prohibit l’ús del mòbil dintre de les instal·lacions de l’escola, inclòs els patis, canvis d’aules, etc. Us demanem la vostra col·laboració per educar els vostres fills i filles a fer un ús responsable del mòbil i a conscienciar-los de l’obligatorietat de deixar-lo a l’entrar a l’escola dins de la caixa de secretaria, en el cas de l’ESO. En cas de pèrdua o sostracció l’Escola NO es farà responsable.

Altres aspectes d'interès general

Intentant millorar la qualitat dels nostres serveis i atenció als alumnes durant el curs vinent cal tenir present :

 • Qüestionari d’interès general: Serà preceptiu lliurar-lo al centre, preferiblement, per correu electrònic. El podreu descarregar als documents penjats a l’ÀREA DE FAMÍLIES de la web.

 

 • Normativa medicació: No es donarà cap medicament a l’alumnat de jornada partida. Per poder donar medicació a l’alumnat de menjador caldrà emplenar un justificant en què s´indiqui: el nom del medicament, i la quantitat exacta a donar. També s’ha d’indicar el nom del pare, mare o tutor-a amb el seu D.N.I. i signatura. El document es troba penjat a l’àrea famílies de la pàgina web. Per poder donar un antitèrmic s´haurà d’omplir el qüestionari d’interès general, que s’haurà d’entregar a l’inici de curs, el qual també es troba a la pàgina web del centre.

 

 • Ús d’imatge: volem recordar-vos que per tal d’accedir al material gràficdels vostres fills-filles hem de poder tenir signada l’autorització d´ús d’imatge. Cal emplenar el full que trobareu a la pestanya de “Documentació” de l’àrea de famílies, no cal entregar-lo si ja l’heu entregat un curs anterior (el teniu aquí)

 

 • Servei mèdic: es faran revisions mèdiques i optomètriques en cursos puntuals; avisarem de les dates amb una circular. El servei de pediatra estarà disponible un cop a la setmana (a concretar), l’atenció la pot demanar el pare-mare o bé el professor-a, lliurant el document que trobareu a la pestanya de “documentació” a la pàgina web. El responsable del servei: Servei mèdic Medico Centro. Recordeu que disposem d’un servei mèdic online “DOCTIVI”.

 

 • Servei d’orientació pedagògica: L’escola disposa d’un servei per fer l’atenció individualitzada i personalitzada de l’alumnat que presenta alguna dificultat d’aprenentatge. Tot prèvia petició de les famílies i/o la valoració de l’Equip Directiu o el professorat. En cap cas es fa tractament a l’escola o diagnòstic

Psicopedagoga d’Educació Infantil, Cicle Inicial i Mitjà (primària): Alba Ibañez

Psicopedagoga responsable de Cicle Superior (primària) i l’ESO: Sandra Gallego

 

 • Atenció a les famílies – Secretaria: s’atendrà a les famílies una vegada hagi entrat l’alumnat a l’escola, aproximadament 10 minuts després de tancar les portes i no s’atendrà cap família abans de les sortides. Cal haver demanat CITA PRÈVIA per a qualsevol gestió presencial.

 

 • Queden prohibides les sortides abans de finalitzar l’horari escolar, si és que no existeix un motiu suficientment justificat mitjançant un certificat. Serà obligatori presentant-lo a Direcció

Casal setembre 2020. Pack 8 dies

Les dates del casal seran de l’1 de setembre al 10 de setembre, ambdós inclosos, amb servei de menjador. Preu modificat pels 8 dies.

HORARIS:

 • Mati: 9h a 13h: 96€
 • Matí: 9h a 15h.: 180€ (Menjador inclòs)
 • Tarda: 9h a 17h.: 220 (Menjador inclòs)

Les famílies interessades en acollir-se a aquest servei, hauran d’enviar un correu electrònic abans del dia 28 de juliol.

Resum de les mesures excepcionals Covid-19

L’escola Aloma posa a l’abast de l’alumnat els mecanismes necessaris per a gestionar la COVID19, mesures que podeu consultar al pla de centre, però sou les famílies amb la vostra responsabilitat les que podeu frenar aquesta pandèmia amb un comportament de solidaritat social.

• Sempre que sigui possible, eviteu que els vostres fills i filles es reuneixin amb grups diferents al seu, tals com, activitats extraescolars fora del centre, etc.

• És obligatori l’ús de mascaretes dins el centre i fora del recinte del centre, sobretot en espais comuns, tant per a l’alumnat com per a famílies. El centre proporcionarà una mascareta homologada a tot l’alumnat del centre.

• Tot l’alumnat haurà de portar obligatòriament una bossa de paper o un sobre de paper per guardar la mascareta.

• És obligatori fer ús del gel hidroalcohòlic per accedir al centre així com, netejar-se les sabates. Es recomana a l’alumnat del Cicle Superior i de l’ESO portar gel hidroalcohòlic a la motxilla, com ja ho fan molts de manera habitual. El centre disposa de gel hidroalcohòlic i de tot el material higiènic necessari a totes les aules i espais comuns del centre.

• Abans d’acudir al centre és recomanable prendre la temperatura als infants, així com observar el seu estat físic.

• Si un/a alumne/a es troba malament es trucarà immediatament a casa perquè el vinguin a buscar. Haurà de romandre 24 hores a casa per valorar la seva evolució. En cas que l’infant presenti símptomes propis de la Covid-19 es trucarà al servei 061, i així també ho hauran de fer les famílies.

• L’alumnat haurà de netejar i desinfectar els seus estris i materials de treball cada dia per tal que agafin rutines de neteja essencials per aquesta etapa. No podran compartir material amb altres infants, en cap cas. • L’alumnat de menjador no es podrà netejar les dents al centre després de l’àpat.

• Les famílies són responsables de garantir la distància al carrer amb les altres famílies, tenint present l’horari d’entrades i sortides marcat en aquest document. • Les famílies i l’alumnat no es podran quedar al voltant del centre ni abans de la entrada ni després de la sortida per garantir les mesures de seguretat sanitàries i de distanciament social. L’escola treballa per garantir la seguretat a l’interior i les famílies han de procurar fer-ho a l’exterior, ja que és una responsabilitat comuna.

• Només serà possible un acompanyant per alumne/a tant per entrar com per sortir.

• L’alumnat haurà de deixar un metre i mig de distanciament per fer les entrades i sortides, portar mascareta homologada i fer ús del gel hidroalcohòlic.

• L’alumnat que arribi tard haurà d’esperar a que tot l’alumnat hagi entrat al centre i el mateix procediment es farà per a les sortides. • En l’horari d’entrada i de sortida cap família podrà accedir al centre, per qualsevol gestió al centre s’haurà de demanar cita prèvia.

• És obligatori demanar CITA PRÈVIA per poder fer qualsevol gestió administrativa al centre. No es podrà accedir al centre per a comunicacions del dia a dia, caldrà enviar un correu electrònic al centre abans de les 10h.

• Recordeu que l’alumnat de P3 i l’alumnat nou al centre, ha de presentar el carnet de vacunació actualitzat.

• Tot l’alumnat del centre, cal que entregui de manera obligatòria el document “declaració responsable de la Covid-19” signat abans d’iniciar el curs.