Aquesta circular pretén establir les bases per tal que el curs 21/22 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de totes les persones al centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants a una educació de qualitat.

Tot i la situació de pandèmia, l’escola garantirà que tot l’alumnat pugui tenir accés a l’educació en condicions d’equitat. L’aprenentatge al centre escolar ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació. L’escola vetllarà per garantir ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.

Així i tot, les famílies seran responsables de prendre mesures de prevenció davant la Covid-19 a la seva vida quotidiana atès el caràcter social i públic que té l’escola. Per aquest motiu, les famílies hauran d’enviar tots aquells documents que siguin preceptius abans d’iniciar el curs. En el moment que tinguem disponible la normativa sanitària, els trobareu tots els documents penjats a l’àrea de famílies de la nostra web.

Calendari i horari escolar

 1. Inici de curs:
  • Educació Infantil, Primària i 1r ESO: dilluns 13 de setembre a les 9:00 h.
  • 2n, 3r, 4t ESO: dilluns 13 de setembre a les 10:00 h. L’alumnat de secundària sortirà a les 12h, excepcionalment, el primer dia de classe.
 2. Final de curs:
  • dimarts 22 de juny de 2022, a les 13:00 h. (els alumnes de menjador, acabaran a les 15 h.)
 3. Festius i vacances:
  • Dies de lliure disposició:
   • 7 de desembre de 2021.
   • 28 de febrer de 2022.
   • 3 de juny de 2022
  • Períodes vacacionals:
   • Nadal: Del 23 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos. El dia 22 sortiran a les 13:00 h (l’alumnat de menjador acabarà a les 15h)
   • Setmana Santa: Del 11 al 18 d’abril, ambdós inclosos
 • INFANTIL: Matí de 9:00 a 13:00 h. Tarda 15:00 a 17:00 h.
 • PRIMÀRIA: Matí de 9:00 a 13:00 h. Tarda 15:00 a 17:00 h.
 • SECUNDÀRIA:
  • De Dilluns, dimarts i dijous de 8 a 13:15h i de 15:00 a 17:00.
  • Dimecres i divendres de 8 a 14:30 h.

Aquest servei funcionarà de 7 a 8’45 h. Caldrà fer la sol·licitud per mitjà del formulari adjunt.

Equip docent

Tutories


Les tutories es realitzaran de manera presencial, sempre que la normativa sanitària ho permeti a l’edifici de secundària i s’entrarà pel carrer Santapau, 85. Per prevenció els despatxos tindran pantalles protectores i serà obligatori l’ús de mascaretes. Així com mantenir les mesures higièniques necessàries. En cas de ser online es realitzaran per mitjà de la plataforma Google Meet.

Reunions Família-Escola

Primer Trimestre

Es mantindrà aquesta organització sempre que l’epidèmia tingui una evolució favorable. En cas que no fos possible realitzar les reunions de manera presencial, es portaran a terme a través de la plataforma Google Meet

Segon Trimestre

A concretar al finalitzar el 1r. trimestre.

Tercer Trimestre

A concretar al finalitzar el 1r. trimestre.

Comunicacions Família-Escola

Totes les comunicacions de l’escola vers les famílies i viceversa , es realitzaran per mitjà de las plataforma Alexia: tutories, autoritzacions diverses, justificants de faltes d’assistència, menjador altern…
Les notificacions es llegiran per part dels docents entre les 9 i les 9’30 h.

Menjador

Atès la situació de pandèmia s’aplicaran les mesures higièniques sanitàries que marqui salut comunitària al setembre.

 • El servei de menjador s’iniciarà el dia 13 de setembre. El preu de menjador fix mensual és de 140 € al mes. L’esmentada quantitat està calculada en relació al nombre de dies lectius (175) i dividida entre els mesos escolars.
 • L’alumnat que faci ús d’aquest servei de manera fixa de setembre a juny, ho haurà de comunicar per mitjà del Google Formulari, que estarà actiu fins el 30 d’agost.
 • Encara no us podem assegurar si hi haurà servei de menjador de manera puntual, ja que no sabem com serà la situació sanitària en el mes de setembre. Si fos així, ho haureu de comunicar a secretaria i per Alexia, abans de les 10h. Passat aquest horari, no es podran quedar, excepte urgències. El preu per menú serà de 8’60 €.
 • Cada any, cal avisar si l’alumne té algun tipus d’al·lèrgia o intolerància.
 • En cas de baixa del menjador, s’haurà d’avisar com a mínim 15 dies abans de la facturació (primer dia de cada mes).
 • Els dies on es realitzin sortides o excursions de tot el dia, es lliurarà una bossa amb el “pícnic” a tot l’alumnat fixe de menjador.
 • Es descomptaran 3 € per dia que l’alumne/a no faci ús del servei de menjador sempre que ho comuniqueu amb antelació (abans de les 10 h.). L’alumnat de Colònies i de sortides amb pernoctació tindrà una descompte íntegre dels dies de l’activitat.
 • L’hora de dinar forma part de l’aprenentatge, per tant, s’hauran de complir unes normes bàsiques de convivència i higiene.
 • L’alumnat d’ESO tindrà servei de menjador els dilluns, dimarts i dijous, que tenen classe a la tarda.

Vestuari i equipaments

 • Bata:  

Per tot l’alumnat, és obligatori l’ús de la bata durant tot el curs, amb la talla adequada, segons el model establert per l’escola, degudament marcada amb el nom, amb tots els botons i sense les butxaques descosides. La bata s’ha de dur diàriament i s’entregarà els dimecres per rentar-la, fins al cicle inicial. A educació infantil es porta posada de casa, encara que siguin de servei de permanència o hi hagi Educació Física.

 • Xandall (equip de psicomotricitat, d’educació física i esport):

Per a tot l’alumnat, l’ús del xandall d’estiu i d’hivern és obligatori (xandall, samarreta i pantaló curt), segons el model establert per l’escola, els dies marcats a l’horari per fer Educació Física i els dies que es realitzen sortides escolars (educació infantil i primària). El xandall ha d’estar marcat amb el nom de l’alumne/a. S´ha de fer esport amb vambes esportives (mai de passeig o muntanya) pel bé del i la menor.

 • Altres:

Tot l’alumnat de P3 haurà de portar una bossa de recanvi durant el primer trimestre i més endavant segons necessitat. Tot degudament marcat amb el nom de l’alumne/a.
Educació Infantil i Cicle Inicial de primària també han de portar un paquet de tovalloletes humides al trimestre (primer dia de classe), amb el nom posat.
A totes les etapes escolars s’ha de portar una ampolla d’aigua a la motxilla per beure, així com mocadors de paper.

A falta de nova normativa indiquem que tot l’alumnat de l’escola ha de portar una mascareta homologada, degudament marcada, amb una bossa de paper o un sobre de paper per poder guardar-la. L’escola facilitarà mascaretes homologades a tot l’alumnat.
L’alumnat de Cicle Superior és recomanable que porti gel hidroalcohòlic a la motxilla.
A la reunió d’inici de curs s’actualitzarà aquesta informació.

Venda de vestuari i llibres de text

Els llibres de text es podran adquirir a l’escola els dies 7, 8 i 9 de setembre de 2021, a l’edifici d’ESO accedint pel carrer Santapau, 85. I el vestuari es podrà adquirir en les mateix dates en l’edifici d’ESO accedint per la porta del carrer Torrent de Can Piquer. Caldrà fer ús de mascaretes i garantir el distanciament entre els presents. L’horari serà el següent:

L’entrega dels llibres es farà sense bosses de plàstic com a mesura sostenible, per aquest motiu, haureu de portar per a la vostra comoditat una bossa reutilitzable.

Pel que fa al material escolar que ha de portar l’alumnat, des de 3r. de primària fins a 4t. d’ESO, trobareu la informació a l’espai de “material escolar” dins de l’àrea famílies” a la pàgina web del centre.

Els llibres de l’alumnat de cicle inicial romandran dins l’aula, així com les tauletes (s’entregaran els divendres). La resta d’alumnat podrà deixar els llibres a l’aula tal com venien fent fins ara i les tauletes s’hauran de dur a casa diàriament per tal de poder treballar i carregar-les.

Entrades i sortides del Centre escolar

Per tal de poder garantir les mesures de prevenció necessàries cal seguir un horari d’entrades i sortides diferenciades. Es prega la màxima puntualitat en l’horari exposat.
Aquest horari i organització es pot veure modificat segons la normativa vigent pel curs 21-22 que indiqui la conselleria al setembre.

NOTA IMPORTANT: Caldrà tenir en compte que els dies de pluja, l’alumnat de 4t., 5è. i 6è. de primària, no hauran de fer fila al pati i entraran directament després que hagin entrat tots els alumnes de l’escola.

 • Les famílies són responsables de garantir la distància al carrer amb les altres famílies, tenint present l’horari.
 • Només serà possible un acompanyant per alumne/a tant per entrar com per sortir.
 • En l’horari d’entrada i de sortida cap família podrà accedir al centre, per qualsevol gestió al centre s’haurà de demanar cita prèvia.
 • L’alumnat que arribi tard haurà d’esperar a que tot l’alumnat hagi entrat al centre i el mateix procediment es farà per a les sortides.
 • L’alumnat haurà de deixar un metre i mig de distanciament per fer les entrades i sortides, portar mascareta i fer ús del gel hidroalcohòlic.

Normativa específica d’imatge

S’exigirà vestir de forma correcta, senzilla i adequada, independentment de l’ús de la bata, a primària, com a correspon a l’ideari del nostre centre educatiu.

Us recordem que l’alumnat ha de vestir segons s’estableix a les normes d’organització i funcionament del centre, en cas contrari, s´aplicarà la corresponent sanció. A Cicle Superior de primària i ESO es farà un recordatori de la normativa a principi de curs (tant a l’alumnat com a les famílies) Us recordem normes bàsiques: no es pot portar la panxa descoberta; no es poden portar pantalons ni faldilles massa curtes on les natges quedin a l’aire per qüestions d’higiene; no es poden portar pantalons massa estripats ni sabates de taló ni bambes amb cunya, no està permès l’ús de xancles, per seguretat; no es poden mostrar els tatuatges; no es pot utilitzar maquillatge; les samarretes de clubs esportius i/o sense mànigues, no són d’ús escolar; no seran permesos els pírcings, les dilatacions i els septums (pírcing de toro), no poden portar pentinats i/o cabells extravagants ni tenyits (no dibuixos ni cabells rapats; les ungles han de ser curtes i mai pintades amb colors foscos a ESO. La resta d’alumnes de tots els nivells, no poden portar les ungles pintades).
L’escola regula l’ús de tot l’exposat al paràgraf anterior perquè considerem que l’alumnat d’aquesta edat no té prou maduresa i es regeix per modes, a més que ens hem d’ensenyar que s’han d’adaptar a les diferents demandes que es facin des de diferents àmbits i feines. A la resta de cursos de l’escola, des d’educació infantil s’aplica la mateixa normativa de cabells, ungles, vestuari, calçat, etc.
Tot l’alumnat matriculat al centre, és informat d’aquesta normativa i per tant, és acceptada per part de les famílies a la carta de compromís. Tanmateix, tot queda regulat a les NOFC, document exclusiu de cada centre educatiu.

A l’Educació Infantil i al Cicle Inicial (primària) no es podran portar motxilles-carro i les vambes per realitzar educació física han de ser amb velcro obligatòriament, mentre que no sàpiguen cordar-les.

Us recordem que està prohibit l’ús del mòbil dintre de les instal·lacions de l’escola, inclòs els patis, canvis d’aules, etc. Cada matí, deixaran el seu dispositiu en una caixa que queda custodiada sota clau. El centre no es farà responsable de les diferents eines tecnològiques que portin els i les alumnes i no sigui material d’ús obligatori del centre. (iPod, carregadors de mòbil, USB……) Us demanem la vostra col·laboració per educar els vostres fills i filles a fer un ús responsable del mòbil i a conscienciar-los de l’obligatorietat de deixar-lo a l’entrar a l’escola dins de la caixa de secretaria, en el cas de l’ESO. En cas de pèrdua o sostracció l’Escola NO es farà responsable.

Altres aspectes d’interès general

Intentant millorar la qualitat dels nostres serveis i atenció als alumnes durant el curs vinent cal tenir present :

 • Qüestionari d’interès general: Serà preceptiu lliurar-lo al centre, preferiblement, per correu electrònic. El podreu descarregar als documents penjats a l’ÀREA DE FAMÍLIES de la web.

 

 • Normativa medicació: No es donarà cap medicament a l’alumnat de jornada partida. Per poder donar medicació a l’alumnat de menjador caldrà emplenar un justificant en què s´indiqui: el nom del medicament, i la quantitat exacta a donar. També s’ha d’indicar el nom del pare, mare o tutor-a amb el seu D.N.I. i signatura. El document es troba penjat a l’àrea famílies de la pàgina web. Per poder donar un antitèrmic s´haurà d’omplir el qüestionari d’interès general, que s’haurà d’entregar a l’inici de curs, el qual també es troba a la pàgina web del centre. Només s’administraran antitèrmics en cas que l’alumne/a arribi a 38’5. Amb la normativa COVID actual, l’alumnat que estigui a 37’5 haurà de marxar cap a casa.

 

 • Ús d’imatge: volem recordar-vos que per tal d’accedir al material gràficdels vostres fills-filles hem de poder tenir signada l’autorització d´ús d’imatge. Cal emplenar el full que trobareu a la pestanya de “Documentació” de l’àrea de famílies, no cal entregar-lo si ja l’heu entregat un curs anterior (el teniu aquí)

 

 • Servei mèdic: es faran revisions mèdiques i optomètriques en cursos puntuals; avisarem de les dates amb una circular. El servei de pediatra estarà disponible d’octubre a maig. Les visites es duran a terme un cop a la setmana (dia a concretar), l’atenció la pot demanar el pare-mare o bé el professor-a, lliurant el document que trobareu a la pestanya de “documentació” a la pàgina web. El responsable del servei: Servei mèdic Medico Centro.
  Recordeu que disposem d’un servei mèdic online DOCTIVI”. Només us haureu d’enregistrar i descarregar la app en qualsevol dispositiu. És ràpid, fàcil i útil.

 

 • Servei d’orientació pedagògica: L’escola disposa d’un servei per fer l’atenció individualitzada i personalitzada de l’alumnat que presenta alguna dificultat d’aprenentatge. Tot prèvia petició de les famílies i/o la valoració de l’Equip Directiu o el professorat. En cap cas es fa tractament a l’escola o diagnòstic.

 

 • Atenció a les famílies – Secretaria: s’atendrà a les famílies una vegada hagi entrat l’alumnat a l’escola, aproximadament 10 minuts després de tancar les portes i no s’atendrà cap família abans de les sortides. Cal haver demanat CITA PRÈVIA per a qualsevol gestió presencial.
 • Queden prohibides les sortides abans de finalitzar l’horari escolar, si és que no existeix un motiu suficientment justificat. Serà obligatori justificar-ho via Alexia.
 • Tot l’alumnat (a partir de 4t.primària i ESO) que marxi sol o sola a casa, haurà de presentar l’autorització signada atès que són menors d’edat. El document està penjat a la nostra web (àrea famílies). Aquesta autorització haurà d’entregar-se impresa en paper el primer dia de classe. Els nois/noies que recullen germans/germans, també hauran de tenir l’autorització signada.

Resum de les mesures excepcionals Covid-19

L’escola Aloma posa a l’abast de l’alumnat els mecanismes necessaris per a gestionar la COVID19, mesures que podeu consultar al pla de centre, però sou les famílies amb la vostra responsabilitat les que podeu frenar aquesta pandèmia amb un comportament de solidaritat social. Aquestes instruccions es poden veure modificades segons la normativa vigent pel curs 21-22 que indiqui la conselleria al setembre.

 • Sempre que sigui possible, eviteu que els vostres fills i filles es reuneixin amb grups diferents a les seves bombolles.
 • Tot l’alumnat haurà de portar obligatòriament una bossa o sobre de roba o paper per guardar la mascareta. Segons l’horari, portaran mascaretes de recanvi per tal que les puguin canviar cada 4 hores. Recordeu la necessitat que les mascaretes estiguin netes en tot moment per tal que no siguin un focus de contagi doble.
 • És obligatori fer ús del gel hidroalcohòlic per accedir al centre així com, netejar-se les sabates. Es recomana a l’alumnat del Cicle Superior i de l’ESO portar gel hidroalcohòlic a la motxilla, com ja ho fan molts de manera habitual. El centre disposa de gel hidroalcohòlic i de tot el material higiènic necessari a totes les aules i espais comuns del centre.
 • Si un/a alumne/a es troba malament es trucarà immediatament a casa perquè el vinguin a buscar. Haurà de romandre 24 hores a casa per valorar la seva evolució. En cas que l’infant presenti símptomes propis de la Covid-19 es trucarà al servei 061, i així també ho hauran de fer les famílies.
 • L’alumnat haurà de netejar i desinfectar els seus estris i materials de treball cada dia per tal que agafin rutines de neteja essencials per aquesta etapa.
 • L’alumnat de menjador no es podrà netejar les dents al centre després de l’àpat.
 • Les famílies i l’alumnat abans i després de les entrades i sortides, hauran de seguir les normatives de seguretat i distància requerides pel PROCICAT.
 • Serà recomanable un acompanyant per alumne/a tant per entrar com per sortir, per poder garantir la distància interpersonal.
 • L’alumnat entrarà amb el seu grup bombolla. L’alumnat que arribi tard haurà d’esperar a que tot l’alumnat hagi entrat al centre i el mateix procediment es farà per a les sortides.
 • És obligatori demanar CITA PRÈVIA per poder fer qualsevol gestió administrativa al centre.
 • No es podrà accedir al centre per a comunicacions del dia a dia, caldrà enviar un correu electrònic al centre abans de les 10h. En cas de necessitar qualsevol consulta, us haureu d’esperar que hagin entrat tots els alumnes.
 • Recordeu que tot l’alumnat del centre, ha de presentar el carnet de vacunació actualitzat.
 • Tot l’alumnat del centre, cal que entregui de manera obligatòria els documents preceptius que marqui la normativa en el inici de curs