Aquesta circular pretén establir les bases per tal que el curs 22/23 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de totes les persones al centre educatiu, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots els infants a una educació de qualitat.

L’escola garantirà que tot l’alumnat pugui tenir accés a l’educació en condicions d’equitat. L’aprenentatge al centre escolar ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació atenent la normativa sanitària. L’escola vetllarà per garantir ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.

Calendari i horari escolar

 1. Inici de curs:
  • Educació Infantil, Primària: 5 de setembre de 2022 a les 9h.
  • 1r d’ESO: 7 de setembre de 2022. L’horari d’aquest dia serà de 9h a 12h.
  • 2n, 3r, 4t ESO: 7 de setembre de 2022. L’horari d’aquest dia serà de 10 a 12h.

Els mesos de setembre i juny, tot l’alumnat d’ESO entrarà a les 9 h. La sortida serà en el seu horari habitual.

 1. Final de curs:
  • Educació infantil i primària: Dijous 22 de juny de 2023, a les 13:00 h. (l’alumnat de menjador acabarà a les 15h.)
  • ESO: Dimarts 20 de juny de 2023, a les 13h. (l’alumnat de menjador acabarà a les 15h).
 2. Festius i vacances:
  • Dies de lliure disposició:
   • 31 d’octubre de 2022.
   • 09 de desembre de 2022.
   • 20 de febrer de 2023.
   • 17 de març de 2023.
   • 26 de maig de 2023.
  • Períodes vacacionals:
   • Nadal: Del 22 de desembre al 8 de gener, ambdós inclosos. El dia 22 de desembre sortiran a les 13:00 h. (l’alumnat de menjador acabarà a les 15h.)
   • Setmana Santa: de l’1 al 10 d’abril, ambdós inclosos. 

Segons normativa ORDRE EDU/113/2022 

 • INFANTIL i PRIMÀRIA:
  • De 9h a 13h. 
  • De 15h a 17h: De les dues hores de la tarda, una hora estarà destinada a activitats de lleure (exclusivament en el mes de setembre). 

Servei de menjador: De 13h a 15h 

 • ESO: Matí de 9:00 a 13:00 h. Tarda 15:00 a 17:00 h.
 • SECUNDÀRIA:
  • Dilluns, dimarts i dijous: De 8h a 13.15h i de 15h a 17h. 
  • De Dilluns, dimarts i dijous de 8 a 13:15h i de 15:00 a 17:00.
  • Dimecres i divendres: De 8h a 14.15h. 

   Exceptuant els mesos de juny i setembre que entraran a les 9h. 

Per tema organitzatiu del centre, les entrades de la ESO queden especificades segons el quadre adjunt: 

 • Cap familiar podrà accedir al centre mentre hi hagi entrades i sortides de l’alumnat. Per a qualsevol qüestió administrativa específica caldrà demanar cita prèvia. 
 • L’alumnat que reiteradament arribi tard no entrarà a classe a primera hora però sí al Centre, essent comunicades les faltes a la família Via Alexia i serà valorat com a absentisme continuat tal i com marca la Llei. 

Aquest servei funcionarà de 7’30h a 8’45 h. Caldrà fer la sol·licitud per mitjà d’aquest formulari (clic aquí)

Reunió General Família-Escola

A les reunions generals no es tractarà cap situació particular atès que es presenta tota la gestió i organització del curs i cicle d’on es troba l’alumnat. Les situacions personals es tracten amb el tutor/a una vegada començat el curs atès que ja s’ha fet el traspàs d’informació.

Equip docent

Tutories


Les tutories es realitzaran de manera presencial a no ser que el tutor i la família acordin fer una tutoria online mitjançant la plataforma Google Meet, com es venia fent fins ara. Les tutories presencials es realitzaran a l’edifici de secundària i s’entrarà pel carrer Santapau, 85. Les tutories es faran trimestralment prèvia demanda del tutor i/o la família.

Comunicacions Família-Escola

Totes les comunicacions de l’escola vers les famílies i viceversa , es realitzaran per mitjà de las plataforma Alexia: tutories, autoritzacions diverses, justificants de faltes d’assistència, menjador altern…

La plataforma Alèxia és un mitjà de notificació entre escola-família. En cap cas és un xat de conversa. Heu de preveure que només s’ha de transmetre informació rellevant i/o justificants d’assistència de l’alumnat.

Els mestres només poden respondre a les famílies dins el seu període lectiu i de treball, que no sempre és en el mateix dia.

Menjador

 • El servei de menjador s’iniciarà el dia 5 de setembre Infantil i Primària i dia 8 per a Secundària. El preu de menjador fix mensual és de 146 € al mes. L’esmentada quantitat està calculada en relació al nombre de dies lectius i dividida entre els mesos escolars. El preu del dia de servei de menjador esporàdic és de 10€.
 • L’alumnat que faci ús d’aquest servei de manera fixa de setembre a juny, ho haurà de comunicar per mitjà del Google Formulari fent clic aquí:  Que estarà actiu fins el 27 de juliol. L’alumnat que no estigui inscrit abans del dia 5 de setembre, quedarà exclòs d’aquest servei i haureu de venir a recollir-lo, sense cap excepció.
 • Cada any, cal avisar si l’alumne té algun tipus d’al·lèrgia o intolerància.
 • En cas de baixa del menjador, s’haurà d’avisar com a mínim 15 dies abans de la facturació (primer dia de cada mes).
 • Els dies on es realitzin sortides o excursions de tot el dia, es lliurarà una bossa amb el “pícnic” a tot l’alumnat fixe de menjador.
 • Es descomptaran 3 € per dia que l’alumne/a no faci ús del servei de menjador sempre que ho comuniqueu amb antelació (abans de les 10 h.). L’alumnat de Colònies i de sortides amb pernoctació tindrà una descompte íntegre dels dies de l’activitat.
 • L’hora de dinar forma part de l’aprenentatge, per tant, s’hauran de complir unes normes bàsiques de convivència i higiene.
 • L’alumnat d’ESO tindrà servei de menjador els dilluns, dimarts i dijous, que tenen classe a la tarda.

Vestuari i equipaments

 • Bata:  

Per tot l’alumnat, és obligatori l’ús de la bata durant tot el curs, amb la talla adequada, segons el model establert per l’escola, degudament marcada amb el nom, amb tots els botons i sense les butxaques descosides. La bata s’ha de dur diàriament i s’entregarà els dimecres per rentar-la, fins al cicle inicial. A educació infantil es porta posada de casa, encara que siguin de servei de permanència o hi hagi Educació Física.

 • Xandall (equip de psicomotricitat, d’educació física i esport):

Per a tot l’alumnat, l’ús del xandall d’estiu i d’hivern és obligatori (xandall, samarreta i pantaló curt), segons el model establert per l’escola, els dies marcats a l’horari per fer Educació Física i els dies que es realitzen sortides escolars (educació infantil i primària). El xandall ha d’estar marcat amb el nom de l’alumne/a. S´ha de fer esport amb vambes esportives (mai de passeig o muntanya) pel bé del i la menor.

 • Altres:

Tot l’alumnat de P3 haurà de portar una bossa de recanvi durant el primer trimestre i més endavant segons necessitat. Tot degudament marcat amb el nom de l’alumne/a. Educació Infantil i Cicle Inicial de primària també han de portar un paquet de tovalloletes humides al trimestre (primer dia de classe), amb el nom posat. A totes les etapes escolars s’ha de portar una ampolla d’aigua a la motxilla per beure, així com mocadors.

Animem a les famílies i alumnes que portin l’esmorzar de mig matí en carmanyola, boca’n roll,…etc, d’aquesta manera podem potenciar als nostres alumnes en la tasca del reciclatge

Normativa específica d’imatge

Tal com marca el projecte educatiu del centre, tot l’alumnat haurà de complir les normes de vestimenta i/o imatge especificades en el mateix que són comunicades i signades en el NOFC a la famílies en el moment que es matricula un alumne/a. S’exigirà vestir de forma correcta, senzilla i adequada, independentment de l’ús de la bata, a educació infantil i primària, com a correspon a l’ideari del nostre centre educatiu.

Us recordem que l’alumnat ha de vestir segons s’estableix a les normes d’organització i funcionament del centre, en cas contrari, s´aplicarà la corresponent sanció. A Cicle Superior de primària i ESO es farà un recordatori de la normativa a principi de curs (tant a l’alumnat com a les famílies) Us recordem normes bàsiques: no es pot portar la panxa descoberta; no es poden portar pantalons ni faldilles massa curtes on les natges quedin a l’aire per qüestions d’higiene; no es poden portar pantalons estripats ni sabates de taló ni vambes amb cunya, no està permès l’ús de xancles, per seguretat; no es poden mostrar els tatuatges; no es pot utilitzar maquillatge; les samarretes de clubs esportius i/o sense mànigues no són d’ús escolar; no seran permesos els pírcings, les dilatacions i els septums (pírcing de toro), no poden portar pentinats i/o cabells extravagants ni tenyits (no dibuixos ni cabells rapats; les ungles han de ser curtes i mai pintades amb colors foscos a ESO. La resta d’alumnes de tots els nivells, no poden portar les ungles pintades).

L’escola regula l’ús de tot l’exposat al paràgraf anterior perquè considerem que l’alumnat d’aquesta edat no té prou maduresa i es regeix per modes, a més que ens hem d’ensenyar que s’han d’adaptar a les diferents demandes que es facin des de diferents àmbits i feines. A la resta de cursos de l’escola, des d’educació infantil s’aplica la mateixa normativa de cabells, ungles, vestuari, calçat, etc.

Tot l’alumnat matriculat al centre és informat d’aquesta normativa i, per tant, és acceptada per part de les famílies a la carta de compromís. Tanmateix, tot queda regulat a les NOFC, document exclusiu de cada centre educatiu.

A l’Educació Infantil i al Cicle Inicial (primària) no es podran portar motxilles-carro i les vambes per realitzar educació física han de ser amb velcro obligatòriament, mentre que no se les sàpiguen cordar.

Us recordem que està prohibit l’ús del mòbil dintre de les instal·lacions de l’escola, inclòs els patis, canvis d’aules, etc. Cada matí, deixaran el seu dispositiu en una caixa que queda custodiada sota clau. El centre no es farà responsable de les diferents eines tecnològiques que portin els i les alumnes i no sigui material d’ús obligatori del centre. (iPod, carregadors de mòbil, USB……) Us demanem la vostra col·laboració per educar els vostres fills i filles a fer un ús responsable del mòbil i a conscienciar-los de l’obligatorietat de deixar-lo a l’entrar a l’escola dins de la caixa de secretaria, en el cas de l’ESO. En cas de pèrdua o sostracció l’Escola NO es farà responsable.

Altres aspectes d’interès general

Venda de vestuari i llibres de text

Els llibres de text es podran adquirir a l’escola els dies 1, 2, 5 i 6 de setembre de 2022, a l’edifici d’ESO accedint pel carrer Santapau, 85. I el vestuari es podrà adquirir en les mateix dates en l’edifici d’ESO accedint per la porta del carrer Torrent de Can Piquer. Caldrà fer ús de mascaretes i garantir el distanciament entre els presents. L’horari serà el següent:

L’entrega dels llibres es farà sense bosses de plàstic com a mesura sostenible, per aquest motiu, haureu de portar per a la vostra comoditat una bossa reutilitzable.

 

Pel que fa al material escolar que ha de portar l’alumnat fins a 6è de primària, trobareu la informació a l’espai de “material escolar” dins de l’àrea famílies” a la pàgina web del centre. Als alumnes de secundària els hi entregarem el llistat al setembre.

Els llibres de l’alumnat de cicle inicial de Primària romandran dins l’aula, així com les tauletes (s’entregaran els divendres). La resta d’alumnat de Primària podrà deixar els llibres a l’aula tal com venien fent fins ara i les tauletes s’hauran de dur a casa diàriament per tal de poder treballar i carregar-les.

Intentant millorar la qualitat dels nostres serveis i atenció a l’alumnat durant el curs vinent cal tenir present:

Intentant millorar la qualitat dels nostres serveis i atenció als alumnes durant el curs vinent cal tenir present :

 • Qüestionari d’interès general: Serà preceptiu lliurar-lo al tutor/a el primer dia de classe a partir de 1r de primària. Els alumnes d’Educació infantil hauran d’entregar-ho a la tutora el dia de la reunió general. Podreu descarregar als documents penjats a a l’ÀREA DE FAMÍLIES de la web.

 

 • Normativa medicació: No es donarà cap medicament a l’alumnat de jornada partida. Per poder donar medicació a l’alumnat de menjador caldrà emplenar un justificant que haureu de portar de forma física justament amb la medicació. El document es troba penjat a l’àrea famílies de la pàgina web. Només s’administraran antitèrmics en cas que l’alumne/a arribi a 38’5. Amb la normativa sanitària actual, l’alumnat que estigui a partir de 37’5 haurà de marxar cap a casa.

 

 • Ús d’imatge: volem recordar-vos que per tal d’accedir al material gràfic dels vostres fills-filles hem de poder tenir signada l’autorització d´ús d’imatge. Cal emplenar el full que trobareu a la pestanya de “Documentació” de l’àrea de famílies, no cal entregar-lo si ja l’heu entregat un curs anterior (el teniu aquí) NOVES INCORPORACIONS

 

 • Servei mèdic: es faran revisions mèdiques i optomètriques en cursos puntuals; avisarem de les dates amb un correu. El servei de pediatra estarà disponible d’octubre a maig. Les visites es duran a terme un cop a la setmana (dia a concretar), l’atenció la pot demanar el pare-mare o bé el professor-a, lliurant el document que trobareu a la pestanya de “documentació” a la pàgina web. El responsable del servei: Servei mèdic Medico Centro. Recordeu que disposem d’un servei mèdic online “DOCTIVI”. Només us haureu d’enregistrar i descarregar la app en qualsevol dispositiu. És ràpid, fàcil i útil.

 

 • Servei d’orientació pedagògica: L’escola disposa d’un servei per fer l’atenció individualitzada i personalitzada de l’alumnat que presenta alguna dificultat d’aprenentatge. Tot prèvia petició de les famílies i/o la valoració de l’Equip Directiu o el professorat. En cap cas es fa tractament a l’escola o diagnòstic.

 

 • Atenció a les famílies – Secretaria: s’atendrà a les famílies una vegada hagi entrat l’alumnat a l’escola, aproximadament 10 minuts després de tancar les portes i no s’atendrà cap família abans de les sortides. Cal haver demanat CITA PRÈVIA per a qualsevol gestió administrativa específica.
 • Queden prohibides les sortides abans de finalitzar l’horari escolar, si és que no existeix un motiu suficientment justificat. Serà obligatori justificar-ho via Alexia.

 

 • Tot l’alumnat (a partir de 4t de primària fins a 1r de la ESO) que marxi sol o sola a casa, haurà de presentar l’autorització signada atès que són menors d’edat. El document està penjat a la nostra web (àrea famílies). Aquesta autorització haurà d’entregar-se impresa en paper el primer dia de classe. Els nois/noies que recullen germans/germans, també hauran de tenir l’autorització signada. En cas de que un alumne/a hagi de marxar de manera puntual s’haurà de trucar a l’escola per informar i enviar per e-mail/Alexia el justificant de la sortida (indispensable).

 

 • Sortides i excursions: Totes les sortides programades seran notificades a la reunió general, amb canvis susceptibles per raons alienes al Centre de les quals us informaríem via Alexia o correu. Qualsevol activitat puntual que es realitzi al voltant de l’Escola no necessitarà autorització, atès que per normativa es considera espai escolar. Si un professor/-a realitza una activitat de la seva àrea fora del Centre, només caldrà avisar amb 24/ 48h per tal d’obtenir l’autorització de les famílies.

Els viatges i colònies, així com la neu, hauran de quedar liquidats una setmana abans que es realitzin. Es respectaran els terminis que es marquin des d’administració.

 • No s’acceptaran joguines ni disfresses amb temàtica violenta com per exemple el Poppy del joc Poppy Play Time. Les famílies sou els responsables del consum del contingut violent dels vostres fills/es. Aquesta joguina per exemple, és un nino terrorífic-assassí. Com aquest, altres jocs que no són indicats per als infants.

RECORDEU QUE AQUESTA CIRCULAR L’HEU DE GUARDAR TOT EL CURS PERÒ, DE TOTES MANERES, LA TINDREM PENJADA A LA WEB DE L’ESCOLA. LES QÜESTIONS SUSCEPTIBLES DE CANVI SERAN NOTIFICADES MITJANÇANT CORREU ELECTRÒNIC.

US DESITJEM UN BON ESTIU!!

L’EQUIP DIRECTIU